TÜRTEP ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA 2017 YILI YGS VE LYS İLE YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARININ YAPILMASI

Sevgili Öğrenciler,

Ahmet Yesevi Üniversitesini kazandınız, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, başarılar dileriz.

ÖSYS Kılavuzunda kayıtların 11-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılması öngörülmektedir. Kayıt evraklarını PTT veya KARGO ile göndereceklerin zamanında kayıt yaptırabilmesi için sistem 11 Ağustos 2017 günü saat 10:00’da açılacaktır. Kayıt için yapılması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır. 

http://turtep.yesevi.edu.tr adresindeki öğrenci girişinden TC Kimlik Numaranız ve Şifre yerine TC Kimlik numaranızın son 6 hanesini yazarak sisteme giriş yapınız.

Sizden istenen bilgileri girip kayıt işleminizi tamamladıktan sonra Başvuru Formunun çıktısını alınız ve formu imzalayınız.

Başvuru Formunda yazan kayıt için gerekli evraklarla birlikte TÜRTEP Merkez Sekreterliğine elden teslim edebileceğiniz gibi KARGO veya PTT ile de gönderebilirsiniz. http://turtep.edu.tr/index.php?sayfa=iletisim

Başvuru formuna eklenecek belgeler

-Öğrenci tarafından imzalanmış başvuru formu

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Bir adet biometrik vesikalık fotoğraf (cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)

-Lise mezunları lise diplomasının noter veya okulundan onaylı suretini, daha- önce bir üniversite okuyanlar ise ön lisans veya lisans düzeyindeki geçici mezuniyet belgelerinin noter veya üniversiteden onaylı suretini ekleyeceklerdir.  E-devletten de mezuniyet ile ilgili barkodlu belge çıktısı alınarak gönderilebilir.

-Daha önce üniversite okuyanlar ıslak imzalı onaylı transkript belgelerini ekleyeceklerdir.  Ders içerik belgesi eklenmesine gerek yoktur.

-ÖSYM’nin sitesinden alınma LYS sonuç belgesinin çıktısı

-Askerlik yapmamış adayların yeni tarihli askerlik durum belgesi (askerlik şubesinden veya e-devletten alınmalıdır, son 2 ayda alınmış olması gerekir) 1998 ve sonrası doğumlu öğrencilerden askerlik durum belgesi istenmemektedir.

Daha önce bir lisans programından mezun olan, başka bir lisans programında kayıtlı olan veya 30 yaşından gün alan adayların askerlik tecilleri yönetmelik gereği yapılamamaktadır.

Terhis olan, askerlikten muaf olan veya askeri personel olarak çalışan öğrencilerin herhangi bir askerlik belgesi göndermesine gerek yoktur.

-Devlet memuru ve işçilerinin kurumlarından son 15 günde alınmış görev yeri belgesi. Devlet memurlarının yanında devlet ile sözleşme yapan, doğrudan devlet emrinde çalışan devlet işçilerine de memur indirimi yapılmaktadır. Taşeron firmada çalışan öğrencilere memur indirimi yapılmamaktadır.

-Diğer indirim şartlarına uyan adayların durumları ile ilgili belge sunmaları gerekmektedir.

TÜRTEP Öğrenci İşleri ve Eğitim Destek Uzmanları tarafından belgeleriniz kontrol edildikten ve eksik yoksa onay verildikten sonra, e-mail adresinize mesaj, cep telefonunuza SMS ile başvurunuzun onaylandığına dair bilgi verilecektir.

Başvurunuzun onaylandığı bilgisi geldikten sonra sistemde ödeme paneli otomatik olarak aktif hale gelecektir.

Ödeme bilgileri hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Ücretin yatırılacağı son tarih: 18 Ağustos 2017

Ders kayıt ve Muafiyet İşlemleri: 4-8 Eylül

Eğitime Başlangıç Tarihi: 18 Eylül 2017

 

Önemli Hususlar:
-Diplomaları sadece noter, mezun olunan üniversite veya aslını görmek suretiyle üniversitemiz onaylayabilir. Çalışılan kurum amirlerinin diploma onaylama yetkisi bulunmamakta olup onayları kabul edilmez. 

-Posta ile gönderilen fotoğrafların biometrik  olması gerekmektedir.

-Memur belgeleri ıslak imza onaylı veya e-imzalı olacaktır. Eski tarihli memuriyet belgesi kabul edilmez. Memur kimliği indirim için kullanılamaz.

-Transkript belgeleri mutlaka ıslak imzalı ve onaylı olmalıdır. Fotokopi kabul edilmez.

-Başvuru formuna telefon numaranızı ve e-posta adresinizi doğru yazdığınızdan emin olunuz.

-Kayıt belgeleri elektronik ortamda alınmaz.

-Belgeleri tam olmayan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır. Daha sonra tamamlamak kaydı ile eksik belge alınmaz.