İletişim

Telefon: 0312 216 06 50  Fax: 0312 216 06 59

Adres: TÜRTEP Başkanlığı Şehit H. Temel Kuğuoğlu Caddesi No:30 Bahçelievler/Ankara

Öğrenci İşleri














































İçerik Geliştirme Birimi (İçerik düzeltmeleri ve İçerikle İlgili Konular)









Teknik Destek Birimi (Sistem Uzmanları)