DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı : Eğitim İstatistiği
Dersin Kredisi : 3 Ders AKTS :
Dersin Yarıyılı : 1 Ders Türü : Zorunlu
 ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  
 ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
DERSİN DİLİ
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
DERSİN ÖNKOŞULLARI
ÖNERİLEN DERSLER
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
STAJ / UYGULAMA
 ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1 1) istatistikle ilgili temel kavramlar ve merkezi yığılma ve yayılma ölçüleri,
ÖÇ2 2) olasılık,
ÖÇ3 3) basit korelâsyon ve regresyon,
ÖÇ4 4) hipotez testleri
ÖÇ5 5) varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testleri
 DERS İÇERİĞİ
1.HAFTA İstatistikle ilgili temel kavramlar ve merkezi yığılma ve yayılma ölçüleri
2.HAFTA İstatistikle ilgili temel kavramlar ve merkezi yığılma ve yayılma ölçüleri
3.HAFTA Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar
4.HAFTA Basit Korelasyon Teknikleri
5.HAFTA Basit Korelasyon Teknikleri
6.HAFTA Basit Korelasyon Teknikleri
7.HAFTA Basit Doğrusal Regresyon
8.HAFTA Basit Doğrusal Regresyon
9.HAFTA Hipotez Testleri
10.HAFTA Hipotez Testleri
11.HAFTA Hipotez Testleri
12.HAFTA Varyans Analizi: Tamamıyla Rastgele Desen
13.HAFTA Varyans Analizi: Tamamıyla Rastgele Desen
14.HAFTA Çoklu Karşılaştırma Testleri
  DEĞERLENDİRME
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
18
 Ödev
7,5
 Uygulama
0
 Projeler
0
 Kanaat
4,5
 Quiz
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin veya Bütünleme Basariya Oranı (%)
1
70
  İŞ YÜKÜ
  İŞ YÜKÜ
 Etkinlik
Toplam hafta sayısı
Haftalık saat
Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulama ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
  İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
  Rapor hazırlama
7
1
7
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
  Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
  Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
  Diğer
2
5
10
TOPLAM İŞ YÜKÜ:
150
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25:
6
DERSİN AKTS KREDİSİ:
6
  KATKI DÜZEYLERİ
 NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
1 Ölçme ve değerlendirme alanına ait temel kavramları bilir.
-
-
-
-
-
2 Ölçme aracı geliştirmeye temel olan test kuramlarını tanır.
3 Bilimsel araştırma sürecinde gözetilecek etik standartları bilir.
4 Ölçme araçlarını, yapısına ve kullanılış amacına uygun olarak geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık gibi psikometrik özelliklerine dikkat ederek geliştirir.
5 Ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri ile ölçme aracı geliştirmeye temel olan test kuramları arasında ilişki kurar.
6 Test geliştirme ve uyarlama aşamalarını izleyerek test geliştirir.
7 Test geliştirme ve uyarlama süreci ile ilgili amaca uygun istatistiksel teknikleri kullanır.
8 Projelerde alanıyla ilgili çalışmaları yerine getirir.
9 Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular.Projelerde alanıyla ilgili çalışmaları yerine getirir.
10 Proje önerileri sunar ve tamamlanan projeleri raporlaştırır.
11 Araştırma problemine uygun bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini seçer.
12 Nicel araştırma verilerinin çözümlenmesinde yararlanılan yazılımları kullanır.
13 Psikometrik nitelikleri bakımından amaca uygun ölçme aracını seçer.
14 Test geliştirme ve bilimsel araştırma sürecini etik standartlara uygunluğu açısından değerlendirir.
15 Ölçme araçlarının yapısına ve kullanılış amacına uygun psikometrik nitelikleri saptamada kullanılabilecek yöntemi/yaklaşımı değerlendirir.
16 Ölçme araçlarına ilişkin uyarlama süreçlerinin güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirir.
17 Alanda yapılmış araştırmaları bilimsel yöntemin ölçütlerine göre değerlendirir.
18 Nicel araştırma verilerinin (tek değişkenli, çok değişkenli) çözümlenmesinde kullanılan yazılım çıktılarını yorumlar.
19 Bilişim ve iletişim teknolojileri alandaki kuramsal ve uygulamaları çalışmalarda belirli bir düzeyde kullanır.
20 Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini ve sistemleri içerisindeki ölçme ve değerlendirme uygulamalarını eleştirel bakış açısı ile analiz eder.