DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı : İleri Eğitim İstatistiği
Dersin Kredisi : 3 Ders AKTS :
Dersin Yarıyılı : 2 Ders Türü : Zorunlu
 ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  
 ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
DERSİN DİLİ Türkçe
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ Uzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARI --
ÖNERİLEN DERSLER --
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR Ders notu
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Anlatım, soru cevap.
STAJ / UYGULAMA --
 ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1 Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi
ÖÇ2 Tek Yönlü Varyans Analizi
ÖÇ3 İki Faktörlü Varyans Analizi
ÖÇ4 Kovaryans Analizi
ÖÇ5 Çok Değişkenli Varyans Analizi
ÖÇ6 Lojistik Regresyon Analizi
ÖÇ7 Diskriminan Analizi
ÖÇ8 Açımlayıcı Faktör Analizi
 DERS İÇERİĞİ
1.HAFTA Çok değişkenli analizlere giriş.
2.HAFTA Çoklu Doğrusal Regresyon
3.HAFTA Tek Yönlü Varyans Analizi
4.HAFTA İki Faktörlü Varyans Analizi
5.HAFTA İki Faktörlü Varyans Analizi
6.HAFTA Kovaryans Analizi
7.HAFTA Kovaryans Analizi
8.HAFTA Çok Değişkenli Varyans Analizi
9.HAFTA Çok Değişkenli Varyans Analizi
10.HAFTA Lojistik Regresyon Analizi
11.HAFTA Diskriminat Analizi
12.HAFTA Açımlayıcı Faktör Analizi
13.HAFTA Açımlayıcı Faktör Analizi
14.HAFTA Dönem özeti ve değerlendirmesi
  DEĞERLENDİRME
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
18
 Ödev
7,5
 Uygulama
0
 Projeler
0
 Kanaat
4,5
 Quiz
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin veya Bütünleme Basariya Oranı (%)
1
70
  İŞ YÜKÜ
  İŞ YÜKÜ
 Etkinlik
Toplam hafta sayısı
Haftalık saat
Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulama ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
  İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
  Rapor hazırlama
7
1
7
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
  Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
  Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
  Diğer
2
5
10
TOPLAM İŞ YÜKÜ:
150
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25:
6
DERSİN AKTS KREDİSİ:
6
  KATKI DÜZEYLERİ
 NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
1 Ölçme ve değerlendirme alanına ait temel kavramları bilir.
2 Ölçme aracı geliştirmeye temel olan test kuramlarını tanır.
3 Bilimsel araştırma sürecinde gözetilecek etik standartları bilir.
4 Ölçme araçlarını, yapısına ve kullanılış amacına uygun olarak geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık gibi psikometrik özelliklerine dikkat ederek geliştirir.
5 Ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri ile ölçme aracı geliştirmeye temel olan test kuramları arasında ilişki kurar.
6 Test geliştirme ve uyarlama aşamalarını izleyerek test geliştirir.
7 Test geliştirme ve uyarlama süreci ile ilgili amaca uygun istatistiksel teknikleri kullanır.
8 Projelerde alanıyla ilgili çalışmaları yerine getirir.
9 Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular.Projelerde alanıyla ilgili çalışmaları yerine getirir.
10 Proje önerileri sunar ve tamamlanan projeleri raporlaştırır.
11 Araştırma problemine uygun bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini seçer.
12 Nicel araştırma verilerinin çözümlenmesinde yararlanılan yazılımları kullanır.
13 Psikometrik nitelikleri bakımından amaca uygun ölçme aracını seçer.
14 Test geliştirme ve bilimsel araştırma sürecini etik standartlara uygunluğu açısından değerlendirir.
15 Ölçme araçlarının yapısına ve kullanılış amacına uygun psikometrik nitelikleri saptamada kullanılabilecek yöntemi/yaklaşımı değerlendirir.
16 Ölçme araçlarına ilişkin uyarlama süreçlerinin güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirir.
17 Alanda yapılmış araştırmaları bilimsel yöntemin ölçütlerine göre değerlendirir.
18 Nicel araştırma verilerinin (tek değişkenli, çok değişkenli) çözümlenmesinde kullanılan yazılım çıktılarını yorumlar.
19 Bilişim ve iletişim teknolojileri alandaki kuramsal ve uygulamaları çalışmalarda belirli bir düzeyde kullanır.
20 Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini ve sistemleri içerisindeki ölçme ve değerlendirme uygulamalarını eleştirel bakış açısı ile analiz eder.