Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı "2017 Türk Dili Yılı - Dilimiz Kimliğimizdir" törenine katıldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumunun öncülüğünde yıl boyunca sürdürülecek "2017 Türk Dili Yılı - Dilimiz Kimliğimizdir" başlıklı etkinliğin Ankara’da yapılan açılış ve tanıtım törenine katıldı.

Etkinliğe Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Danıştay Başsavcısı Halil Yılmaz, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse katıldı.

Türkeş, burada yaptığı konuşmada, dilin, insanlığın başlangıcından bu yana, çeşitli toplumların kendi aralarında ve başka toplumlarla anlaşmak amacıyla kullandığı en vazgeçilmez, en olmazsa olmaz iletişim aracı olduğunu söyledi.

Türkeş, binlerce yıllık tarihi geçmişi ve birikimi olan Türk dilinin de, bu az sayıdaki dillerden birisi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Güzel Türkçemiz, son iki yüz yılda, bir yandan sadeleşip Türkçe kökenli kelimelerin ağırlık kazandığı çağdaş bir dil haline gelirken, bir yandan da çeşitli tehlikelere maruz kalmıştır. Osmanlı Türkçesinin yüzyıllar boyu birlikte yoğrulduğu ve yüklediği yeni anlamlarla Türkçeleştirdiği çok sayıda Arapça ve Farsça kelimenin zamanla kullanımdan düşmesi ve bunların yerlerine Türkçe karşılıklarının süratle konulamaması sonucunda oluşan boşluk, Türkçe'nin Batı dilleri tarafından hızla istila edilmesine yol açmıştır."

Bugün, Türk dilinin her zamankinden daha çok saldırı altında olduğuna dikkati çeken Türkeş, anlaşılır ve kurallı Türkçe karşılıkları olduğu halde, hemen her gün özellikle basın yayın kuruluşları tarafından dilin içine sokuşturulan Batı kökenli kelimelerin, Türkçe'ye karşı özensiz, duyarsız ve bilinçsiz davranan bazı kişiler ve kurumlar tarafından çabucak benimsendiğini ve yaygınlık kazandığını bildirdi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs de dilin sosyal, canlı ve değişken bir olgu olarak her zaman tartışmaların odağında bulunduğunu ve bu konuda tarih boyunca birbirinden çok farklı görüşlerin ortaya konduğunu bildirdi.

Amaçlarının bütün bu farklı görüşler arasında herkesin kabul edebileceği ortak bir yol bulmak olduğunu belirten Örs, insanlar arasındaki en önemli iletişim aracı olan dilin, sağlıklı bir şekilde kuşaktan kuşağa aktarılmasının, gelişmesi ve güçlenmesinin sadece birkaç devlet kurumunun tek başına altından kalkacağı basit bir konu olmadığını ifade etti.

Örs, 2017 yılının Türk dili yılı olarak ilan edilmesinin Türkçe'nin yerinde, doğru, kurallarına uygun, açık, anlaşılır ve temiz bir şekilde kullanılmasına ve bu konudaki toplumsal bilincin artmasına hizmet edeceğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarının dikkatlerini, Türkçe'nin son dönemlerde içinde bulunduğu olumlu ve olumsuz durumlara çekmek ve bu konudaki imkan ve kabiliyetlerimizin yanı sıra üzerinde duyarlılıkla durulması gereken kimi sorunları geniş kitlelerle paylaşarak tartışmaya açmak amacıyla 2017 yılını 'Türk Dili Yılı' ilan ediyoruz."


Haber Resimleri