Dr. Erkin Baydarov “Orta Asya Devletleri: Ortak Kültür ve Medeniyet Özellikleri” konulu seminer verdi.

16 Mart 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzman Araştırmacılarından Dr. Erkin Baydarov “Orta Asya Devletleri: Ortak Kültür ve Medeniyet Özellikleri” konulu seminer verdi.

Orta Asya devletleri ortak kültür ve medeniyet özellikleri isimli seminerinde Dr. Erkin Baydarov ana hatlarıyla Orta Asya devletlerini birleştiren kültürel ve tarihsel bağlar ve ortak bir medeniyet oluşturulmasına yardımcı olabilecek unsurlar üzerinde görüşlerini paylaştı. Orta Asya’da çeşitli halkların belli dönemler aralığında yaşadığını ve bunun bölgedeki kültür mirasının gelişmesine katkı sağladığını ifade etti. Orta Asya’nın diğer bölgelere nazaran yeni bir bölge olduğunu ve hala oluşmakta olduğunu dile getirdi. Bölge ülkeleri arasında bir birliğin sağlanması konusunda kültürel ve sosyal entegrasyonun ekonomik entegrasyon ile desteklenmesi gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in Şubat 2005 yılında Orta Asya Birliği kurma fikrini sunduğunu ifade etti.

Ortak bir medeniyet oluşturulmasında tek kültürel yapının önemli olduğunu ve sürece Orta Asya ülkelerinin dil, din ve ortak geçmişinin de olumlu yönde katkı sağlayabileceğini belirtti. Lakin günümüzde bağımsızlık sonrasında her devletin kendine has ayrı bir milli duruş sergilemesi ile birbirlerinden uzaklaşmaya başladıklarını vurguladı. Bu konuda tarihçilerin ve genel anlamda akademisyenlerin daha aktif bir şekilde bölge ülkelerinin ortak değerlerini ön plana çıkaracak çalışmalar yapmaları ve bu değerleri bölge halklarına anlatmaları gerektiğini dile getirdi. Tarihsel sürece bakıldığında bölge ülkelerini birbirlerine kenetleyici projelerde veya kurum üstü birliklerde bir araya geldikleri zamanlarda bölgesel entegrasyonun arttığını ve bunun ortak medeniyet oluşturulmasına olumlu etkilerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Dr. Erkin Baydarov halen ortak bir Orta Asya tarihi ders kitabının okutulmadığı konusuna değinerek günümüzde her milletin kendi tarihini ön plana çıkarmaya çalışmasından dolayı ortaya çıkan rekabetçi durumun ortak medeniyet fikrine zarar verdiğinin altını çizdi. Bu noktada bölge halklarının ortak değerlerinin ön plana çıkarıldığı takdirde bu anlaşmazlığın önüne geçilebileceğini vurguladı. Seminerinin devamında küreselleşen dünyada tek tip bir kültürün yayıldığını ve ülkelerin bu akıma ancak kendi kültürel miraslarını koruyarak karşı durabileceğini ifade etti. Samuel Huntington’un medeniyet teorisine atıfta bulunarak devletlerin büyük medeniyetler çevresinde birleşerek kendi kimliklerini koruyabileceğini ifade eden Baydarov, Orta Asya devletlerinin de Türklük kimliği çerçevesinde bir araya gelerek korunabileceğini sözlerine ekledi. Orta Asya’da ortak bir medeniyetin kurulabilmesi için değerlerin “o veya bu devlete aittir” şeklindeki düşünce tarzı yerine bölgede yaşayan halkların benzer değerlerini ortak değerler olarak kabul edilmesinin gerektiğini dile getirdi.

Seminerin sonunda katılımcılar Orta Asya bölgesinde bölgesel entegrasyon konusu hakkında görüş alışverişinde bulundular.


Haber Resimleri