Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Fakültesinde “Yabancılara Türkçe Öğretimi” Semineri

Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ahmet Güngör “Yabancılara Türkçe Öğretimi” konulu seminer verdi.

10 Nisan Pazartesi günü Türk dili okutmanlarına yönelik gerçekleşen seminere Hazırlık Fakültesi Türk Dili Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kıymaz ve okutmanlar katıldı. Ayrıca Doç. Dr. Ahmet Güngör yaptığı konuşmada bu seminerlerin 3 hafta devam edeceğine belirtti. Amaçlarının Türk Dünyasından gelen öğrencilerin en iyi şekilde Türkçe öğrenmesini sağlamak ve eğitim seviyelerini yükseltmek olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Ahmet Güngör, ana dili öğretimi ile yabancılara Türkçe öğretiminin birbirinden çok farklı uzmanlık alanları olduğunu dile getirdi. Son yıllarda Türkçenin artan önemiyle birlikte Türkçe öğretimininde hız kazandığını ve bu sebeple yabancılara daha iyi öğretim verebilmek için bu tür çalışmaların yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Hazırlık Fakültesi Türk Dili okutmanlarına Türkçenin gramer sisteminin bir yabancıya hangi metod ve kuram çerçevesinde öğretileceğini örneklerle anlatan Doç. Dr. Ahmet Güngör, eğitim-öğretim döneminin bitmesinin ardından konuyla ilgili akademik kadro için mesleki gelişime yönelik çeşitli seminerler ve uygulamalı çalıştaylar yapılacağını ifade etti.

Seminerin ardından sorulan sorulara, Doç. Dr. Ahmet Güngör tarafından verilen cevaplarla program sona erdi.


Haber Resimleri