Aidarkhan Kusainov “Ülkeye Özgü Ekonomik Büyüme Modeli Araştırmaları” konulu seminer verdi

Ahmet Yesevi Üniversitesinin Almatı’da bulunan Avrasya Araştırma Enstitüsünde,13 Nisan 2017 Tarihinde “Almagest” Danışmanlık Şirketi Müdürü Aidarkhan Kusainov “Ülkeye Özgü Ekonomik Büyüme Modeli Araştırmaları” konulu seminer verdi.

Aidarkhan Kusainov seminerinde ana hatlarıyla ekonomik gelişme, politikalar ve modeller hakkında çeşitli bilgiler sundu. Ekonomi politikalarının başarılı olması için toplumun bu politikaları kabul etmesi ve anlamasının oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Ekonomik kararların verilmesi süreci üzerine yaptığı yorumlarda insanların akılcı veya mantıksız kararlar verebildiğini ve bu açıdan bakıldığında insanların ekonomik davranışlarını en iyi tahmin edebilen modellerin başarılı olabileceğini ifade etti.

Bilgi ve politika üretimi döngüsünde fikirlerin politikaya dönüşmesi gerektiğini ve bu politikaların beklenen sonuçları vererek çeşitli fikirleri değiştirilmesine olanak sağlaması ve yeni politikaların üretilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu döngüde politikaların fikirler ile uyumlu olması gerektiğini aksi takdirde istenilen sonuçlara ulaşılamıyabileceğini sözlerine ekledi. Buna örnek olarak örneğin ABD’de uygulanan bir ekonomi politikasının halkın görüş ve değerleri ile uyuşmaması durumunda Kazakistan’da işe yaramayacağını belirterek dışarıdan belli ekonomik modellerin oldukları gibi alınmasının doğru bir yöntem olmadığı yönünde görüşlerini bildirdi. Bu açıdan ekonomi politikalarının ülke şartları çerçevesinde başarılı olması gerektiğini belirtti.

Seminerin devamında çeşitli yaş gruplarının toplum üzerindeki etkisi konusunda 40-55 yaş arası kesimin toplum üzerinde en çok etkisi bulunan grup olduğunu ifade etti. Bu grubun kendinden genç kesimleri bilgileriyle etkileyerek yön verebildiğini belirtti. Bu süreçte 1990’lı yıllarda Sovyet mentalitesine sahip orta yaş kesim ile 1990’lı yılların gençleri arasında merkezi ekonomi ile serbest pazar ekonomisi bağlamında bir kuşak çatışmasının meydana geldiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, yeni kuşak ile eski kuşağın değerleri hakkında yaptığı karşılaştırma bağlamında, eski kuşağın devletten, bütün toplumu kapsayan gelecek nesillere yönelik büyük stratejiler beklediğini ve devleti bakıcı olarak gördüğünü belirtti, yeni neslin ise sadece kendi çevresi ile ilgilendiğini, eşitlik yerine adaletli bir sistem istediğini, devleti kendine ortak gördüğünü ve devletten pratik ve gerçekçi sonuçlar beklediklerini iletti. Kusainov, değerlerin devamlı değişim halinde olması nedeniyle ekonomi politikalarının da bu tür değişimlere göre düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Devletlerin kendilerine özgün ekonomik modellerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti. Sosyal devlet kavramının devleti besleyici ve iş garantisi sağlayıcı tanımından çıkararak başka birçok değişik sosyal soruna odaklanan bir kavram olarak benimsenmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Kazakistan usulü bir sosyal devlet kavramının yaratılmasında herkesin fikirleri ile katkı sağlamasını ve bu düşüncelerin politikalara dönüştürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Seminerin sonunda katılımcılar Kazakistan ekonomisinin durumu hakkında çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundular.


Haber Resimleri