Hoca Ahmed Yesevi Konferansları Ankara’da başladı

UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı kapsamında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından, Türkiye’de Hoca Ahmet Yesevi’nin adını taşıyan ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda Ahmed Yesevi’nin hayatı, eserleri, menkıbeleri ve hikmetlerinin konu edileceği “Hoca Ahmed Yesevi” konferanslarının ilkine Ankara’da başlandı.

Muradiye Vakfı Ahmet Yesevi İlköğretim okulunda gerçekleştirilen konferansın konuşmacısı Akçağ Yayınlarından çıkan Hoca Ahmed Yesevi kitabının yazarı Dr. Yusuf Ekinci oldu. Ekinci konuşmasında Ahmed Yesevi’nin hayatından örnekler vererek, öğrencilere hitaben “ Ahmed Yesevî, İslâm’ın esaslarını, şer’i hükümleri ve tarikat âdâbını sade bir dille ve Halk Edebiyatı nazım şekilleriyle anlattığı manzumeler söylemiştir. “Hikmet” adı verilen bu manzumeler, dervişler vasıtasıyla en uzak Türk topluluklarına kadar ulaşmıştır. Hikmetler özellikle Türkler arasında bir düşünce birliğinin oluşmasına hizmet etmiştir. Ahmed Yesevî’nin hikmetlerine bakıldığında onun Hz. Muhammed’in sünnetine son derece bağlı olduğu görülür. Bu yüzden altmış üç yaşına geldiğinde Peygamberimiz bu yaşta vefat ettiği için Ahmed Yesevî de dünya hayatından uzaklaşarak inzivaya çekilmiştir” dedi.

Okul Müdürü Beytullah Arsoy da kendilerini okullarında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Ahmed Yesevi’nin tanıtılmasında önemli olan bu konferansların bütün Türkiye’de verilmesinin çok faydalı olacağını söyledi.

Etkinlikte ayrıca Ahmet Yesevi Üniversitesi ve TİKA işbirliği ile Ahmed Yesevi’nin adını taşıyan ilk ve orta dereceli okullara, içinde Ahmed Yesevi ile ilgili bugüne kadar yayımlanan kitapların yer aldığı ‘‘Ahmed Yesevi Kitaplığı’’ da hediye edildi.


Haber Resimleri