TÜRTEP Hakkında

Tanıtım

Ahmet Yesevi Üniversitesinde biri Çimkent, diğeri Türkistan yerleşiminde olmak üzere iki tane "Uzaktan Eğitim Fakültesi" mevcuttur. Bu fakülteler, bir koordinasyon fakülteleri konumunda olup, esas öğretim, örgün eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri tarafından aynı müfredat programı uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Çimkent Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin eğitim dili Kazakça-Rusça'dır. Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesinin eğitim dili Kazak Türkçe'si-Türkiye Türkçe'sidir.

Üniversitemiz Mütevelli Heyeti, 1996 yılında Uzaktan Eğitim Fakültemizin çağdaş eğitim teknolojileriyle donatılarak ve bu teknolojileri kullanarak geliştirilmesine karar vermiştir. Bu amaçla ilk önce Rektörlüğün bulunduğu Türkistan şehri ile Mütevelli Heyet Başkanlığının bulunduğu Ankara şehri arasında eş zamanlı (senkron) ve etkileşimli (interaktif) eğitim yapılan bir video-konferans sistemi kurulmuştur. 12.10.1999 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi Rektörlükleri arasında bir "Lisansüstü Eğitim Protokolü" imzalanmıştır. Bu protokol ve yönergeye uygun olarak Üniversitemiz, video-konferans sistemi ile İşletme Yüksek Lisans ve Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans eğitimlerini yürütmüş ve Türkiye, Kazakistan ve diğer Türk Dünyası vatandaşları arasında başarılı mezunlar vermiştir.

Teşkilatlanma

Klasik anlamdaki yüksek öğretim sisteminin, bilinen pek çok zorlukları ve sınırlayıcı unsurları sebebiyle, bu alandaki ihtiyacı yeterince karşılayamadığını dikkate alan Üniversitemiz Mütevelli Heyeti, 2001 yılında Uzaktan Eğitim Fakültesini Türk Dünyasına yönelik bilgisayar iletişim ağı (internet) ortamında etkileşimli (interaktif) olarak uzaktan eğitim faaliyetlerini başlatmaya karar vermiştir. Bu direktif doğrultusunda yeniden teşkilatlandırılan Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesi 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından itibaren “internet ortamında uzaktan eğitim programlarını” başlatmış, yüksek öğretimin önündeki zaman ve mekan engellerini ortadan kaldırmış, işine veya özel hayatına ait sebeplerle üniversiteye devam etme imkanı bulamayan, yahut Türkiye Türkçesi ile öğrenim görme arzusuna rağmen, dünyanın farklı bölgelerinde yaşıyor olmaları sebebiyle buna imkan bulamayan insanlara yeni bir fırsat yaratmıştır.

TÜRTEP ve Teknoloji

TÜRTEP, öğrencilerine çağımızın yüksek bilişim teknolojilerine dayanan web tabanlı internet ortamında kaliteli bir eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Bu sistemin tercih edilmesinin nedeni, klasik eğitimdeki sınırlı öğrenci sayısı, kısıtlı mekân ve zaman boyutunu aşan, herkese okuma imkanı sunan, daha etkili ve verimli bir sistemin tercih edilmesidir. Bu sistemle eğitim, 24 saat canlı tutulmakta ve öğrenciye 24 saat bilgi alma imkanı yaratılmakta, etkili ve dinamik boyut ve imkanlarda danışman öğretim üyesiyle sürekli iletişim içinde bulunması sağlanmaktadır.

TÜRTEP Başkanlarımız

ADI SOYADI GÖREV SÜRESİ ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL 16.06.2015 – Devam Ediyor Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TAN 13.07.2009 – 15.02.2015 Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Fahrettin ARSLAN 05.06.2008 – 13.07.2009 İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Önder ÖZKAZANÇ 14.03.2008 - 05.06.2008 Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Mümin KÖKSOY 01.08.1999 - 16.08.2006 Hacettepe Üniversitesi

Logomuz

Vektörel logomuza ulaşmak için tıklayınız.