Sıkça Sorulan Sorular

 • Üniversitenin Tanıtımı
 • Uzaktan Eğitim Sisteminin Tanıtımı
 • Sıkça Sorulan Sorular
  • Üniversiteniz Bölümlerine başvurular nasıl yapılmaktadır?
  • Eğitim ücretleriniz ne kadardır?
  • Uzaktan Eğitim programlarınızın denkliği var mıdır?
  • Üniversiteniz Uzaktan Eğitim programlarından alacağımız diplomalar yurtdışında geçerli midir?
  • Örgün Eğitiminiz var mıdır?
  • Uzaktan Eğitim Sisteminizde sınavlar nasıl yapılmaktadır?
  • Kontenjanlarınız ne kadardır?
  • Öğrenci kimlik kartlarının dağıtımı nasıl yapılmaktadır?
  • Eğitim dili nedir? Başvurularda Yabancı dil yeterlilik belgesi istiyor musunuz?
  • Özel Öğrencilik ile ders alımı hakkında bilgi verir misiniz?
  • Üniversitenizde askerlik tecilleri yapılmakta mıdır?
  • Bölümler bazında sıkça sorulan sorular
   • Ön lisans ve Lisans programları hakkında sıkça sorulan genel sorular
    • Ön lisans ve Lisans programlarına kayıtlar nasıl yapılmaktadır?
    • Kaydolabilmem için ne kadar puan almam gerekir?
    • Ön lisans ve Lisans programlarınıza sınavsız başvuruda bulunabilir miyim?
    • Ön lisans ve Lisans programlarınız kaç dönemde tamamlanabilmektedir?
    • ÖSYM tarafından yerleştirildim. Ne yapmam gerekir?
   • Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile kayıt hakkında sıkça sorulan sorular
    • LYS sınavı ile lisans programlarınıza kimler başvuruda bulunabilir?
    • LYS sınavı ile lisans programlarınıza yerleşen öğrencilerin muafiyetleri hakkında bilgi verir misiniz?
    • Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kayıt hakkında sıkça sorulan sorular
     • DGS sınavı ile lisans programlarını öğrenci alınmakta mıdır?
     • DGS sınavı ile lisans programlarınıza hangi ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilmektedirler?
     • İntibak sınıfı okuyacak mıyım? Üniversitenizi DGS sınavı ile kazanırsam kaçıncı sınıftan başlayacağım?
     • DGS muafiyet ilkeleri hakkında bilgi verir misiniz?
   • Yüksek Lisans Programları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
    • Üniversiteniz yüksek lisans programlarına kayıt koşulları nelerdir?
    • Üniversiteniz yüksek lisans bölümlerine nasıl başvurabilirim?
    • Yüksek lisans bölümlerinizin eğitim süresi nedir?
    • Yüksek lisans bölümlerinde muafiyet uygulaması nasıldır?
    • Yüksek lisans bölümleriniz tezli midir?
    • Üniversiteniz yüksek lisans programlarından mezun olduktan sonra doktora yapabilir miyim?
    • Üniversitenizde pedagojik formasyon eğitimi veriliyor mu?
    • Üniversitenize ALES puanım olmadan başvurabilir miyim?
    • Üniversiteniz Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans bölümünü bitirirsem yüksek mühendis ünvanı kazanabilir miyim? Kanunların verdiği haklardan "bilgisayar mühendisi" olarak yararlanabilir miyim?
    • Ön lisans bilgisayar programcılığı mezunuyum. Daha sonra İşletme lisans bölümünden mezun oldum. Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans bölümüne başvuruda bulunabilir miyim?
    • Kamu kurumlarında çalışanların yüksek lisans yapması ne gibi faydalar sağlar?
  • Başvuru Adımları Hakkında Bilgiler
  • Başvuru İçin Gerekli Belgeler
  • Başvurular İle İlgili Önemli Hususlar
Üniversitenin Tanıtımı

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 29.04.1993 tarih ve 3904 sayılı kanun ile Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası anlaşma ile kurdukları ortak devlet üniversitesidir. Üniversitemizin merkez yerleşkesi Kazakistan'ın Türkistan Şehrindedir. Merkez yerleşke dışında, Türkistan ve Kentav şehirlerinde de eğitim binaları bulunmaktadır. Mütevelli Heyet Başkanlığı ise Ankara'da faaliyet göstermektedir.

Üniversitemiz 2002 yılından itibaren çağdaş bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak yürütülen uzaktan eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkiye Türkçesi Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜRTEP), Ankara'daki birimlerinden koordine edilmektedir. Üniversitemiz bünyesinde Yazılım Geliştirme ve Kontrol Hizmetleri Birimi, Öğrenci İşleri ve Eğitim Destek Birimi, Donanım Ağ ve Güvenlik Hizmetleri Birimi, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Birimi, İçerik Geliştirme Birimi ve Destek Hizmetleri Birimi sistemin etkin ve sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için faaliyet göstermektedir. TÜRTEP, eğitim kalitesini ve teknolojik altyapısını her geçen gün daha da iyileştirerek alanındaki öncü konumunu korumaktadır.

Uzaktan Eğitim Sisteminin Tanıtımı

Çağımızda bilim ve teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak bireylerin doğru bilgiye en kısa sürede erişimi önem kazanmış ve bilgi bireyler için vazgeçilmez, toplumlar için ise stratejik bir öğe haline gelmiştir. Çağımızın modern iletişim kanallarının sürekli gelişim sürecinde olması, bu ihtiyacı karşılayabilecek modern eğitim sistemlerinin doğmasına neden olmuştur.

Uzaktan eğitim sistemi ile zamandan ve mekandan bağımsız, etkili ve verimli bir eğitim olanağı sunulmakta, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgilere her an sınırsız erişimi sağlanabilmektedir. Klasik eğitim sistemlerindeki zaman ve mekan kısıtını ortadan kaldırması nedeniyle, uzaktan eğitim özellikle çalışanlara eğitim imkanı sunmaktadır. Dinamik eğitim sistemi, Akademik kadroyu şekillendirebilme serbestliği, yerleşim alanı ve altyapı gibi kısıtlamalarının olmayışı, büyümeye açık olması, anlık iletişim kolaylığı uzaktan eğitim sisteminin avantajlarından bazılarıdır.

TÜRTEP, öğrencilerine çağımızın yüksek bilişim teknolojilerine dayanan web tabanlı internet ortamında kaliteli bir eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Misyonumuz; Tüm toplum bireylerine kaliteli bir eğitim fırsatı sunarak, sürekli gelişim içerisinde olan, öğrenen bir toplum oluşturmak ve ülkemiz geleceğine azami katkı sağlayabilecek bireyler yetiştirmektir.

Bu sistem ile eğitim 7 gün 24 saat canlı tutulmakta, öğrencilerin danışman öğretim üyesiyle istenildiğinde iletişim içinde bulunulması sağlanmaktadır. Senkron dersler eğitim dönemi içerisinde hafta içi 18.00-24.00 saatleri arasında internet tabanlı sanal sınıflarda sesli ve görüntülü olarak gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen dersler kayıt altına alınmakta ve öğrencilerimizin kayıtlara istedikleri zaman sınırsız bir şekilde ulaşımları sağlanmaktadır.

Güncel bilgisayar teknolojileri kullanılarak hazırlanmış ders içerikleri ve diğer eğitim materyalleri, öğrencilerimizin sistemlerinde bulunmaktadır. Bu içerik ve diğer dokümanlara sistemimiz üzerinden istenildiği her an ulaşılabilmektedir. Bu dokümanların dışında dersin danışmanları tarafından sisteme ilave eğitim materyalleri yüklenebilmektedir. Uzaktan Eğitim sisteminde öğrencilerimize matbuu ders materyali gönderilmemektedir.

Kullanılan "Türtep Bilgi Sistemleri" aracılığı ile öğrenci ve danışmanların akademik faaliyetleri denetlenebilmektedir.

Dönem içerisinde vize, ödev gibi faaliyetler sistem üzerinden internet tabanlı yürütülmektedir. Dönem sonu final ve bütünleme sınavları ise Ankara, İstanbul, İzmir ve Türkistan'da bulunan sınav merkezlerinde, yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Dönem sonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz, dönemlik olarak sınav merkezlerini tercih edebilmektedirler. Eğitimlerimizin tamamı uzaktan eğitim sistemi ile verilmekte olup, örgün eğitimimiz yoktur.

Örnek Sanal ders videosu ve ders içerikleri için tıklayınız.

Üniversiteniz Bölümlerine başvurular nasıl yapılmaktadır?

Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi sistem ile yapılmaktadır. Yüksek lisans programlarımız için gerekli şartları sağlayan adayların kayıtları Akademik takvimde yayınlanan ve web sitemizde duyurulan tarih aralıklarında TÜRTEP Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Eğitim ücretleriniz ne kadardır?

Halen uygulanmakta olan eğitim ücretlerine ;

TÜRTEP Öğrenim Ücretlerine İlişkin Esas ve Usuller

buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim ücretlerinizde indirim yapılabiliyor mu?

Evet. Aşağıdaki şartları sağlayan öğrencilerimize yukarıda bahsi geçen dönem ücretleri üzerinden indirim uygulanabilmektedir;

 • Şehit eşi ve çocuklarına % 75,
 • Gazi, eşi ve çocuklarına % 50,
 • Engelli öğrencilere %40,
 • Diğer Türk Cumhuriyetleri (K.K.T.C. vatandaşları hariç) öğrencileri ile Ahmet Yesevi Üniversitesinde çalışan personele ve bu personelin eş ve çocuklarına % 50,
 • 657, 926, 2547, 2802, 2914, 3332, 4857, 5302, 5393 ve 5648 sayılı yasalar ile 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere tabi olarak çalışan devlet memuru ve devlet işçilerine % 20,
 • Ahmet Yesevi Üniversitesi mezunlarına % 30,
 • Çift ana dala kabul edilen öğrencilere ikinci ana dal için % 30,
 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinden bir öğretim yılında güz ve bahar dönemlerini kapsayan ortalaması 3.00-3.49 olan onur öğrencilerine %30, senelik ortalaması 3.5-4.00 olan yüksek onur öğrencilerine %40 başarı indirimi yapılır. Yüksek lisans öğrencilerine onur ve yüksek onur indirimi yapılmaz.

2014 yılı lise ve dengi okul mezunlarından; okul birincisi olarak lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere %50 indirim uygulanmaktadır. 2014 LYS MF-4 veya LYS TM-1 puan sıralamasında ilk 1000’e giren, üniversitemiz programlarını tercih eden üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere %100 indirim uygulanmaktadır. 2014 LYS MF-4 veya LYS TM-1 puan sıralamasında Türkiye genelinde,  üniversitemiz tüm uzaktan eğitim lisans programlarını tercih eden; 1001 ile 2000 arasına giren öğrencilere %50 indirim, 2001 ile 5000 arasında yerleşerek kayıt yaptıranlara %25 indirim ve 5001 ve 7000 arasına girenlere %15 indirim uygulanmaktadır.
Öğrenciler yukarıda bahsedilen indirimlerden sadece yüksek olan birisinden yararlanabilirler. Sadece onur ve yüksek onur payesi alan ön lisans ve lisans öğrencilerine eğitim ücretlerinde ek indirim yapılabilmektedir.

Eğitim ücretimizi nasıl ödeyebiliriz?

Eğitim ücretini üç şekilde ödeyebilirsiniz;
-İnternet Bankacılığı ile Ödeme: Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası veya Garanti Bankasının internet bankacılığını kullanarak T.C. Kimlik numaranız ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.  Diğer bankaların internet bankacılığı ile bu yolla ödeme işlemi gerçekleştirilememektedir. Yapı Kredi ve Garanti bankalarının internet şubelerinde yer alan  “üniversite ödemeleri” bölümünden üniversitemiz seçilerek ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu ödeme şeklinde dönem ücretlerine taksit uygulanamamaktadır.
-Kredi Kartı ile Ödeme: Kredi kartı ile ödeme işlemi sadece www.turtep.edu.tr adresinden bağlanılacak sanal pos üzerinden yapılabilmektedir. Ödemenizi tüm banka kredi kartları ile peşin ödemeniz mümkün olabilecektir. Maximum, World ve Bonus özellikli kredi kartlarına dönem ücreti üzerinden 4 taksit sadece bu ödeme şekliyle yapılabilmektedir. Kredi kartı ile ödeme işleminde öğrencilerimizin yeterli kredi kartı limitine sahip olmaları gerekir.
-ATM veya Banka Şubeleri ile ödeme:Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası şube ve ATM’lerinden T.C. Kimlik numaranız ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası şube ve ATM ödemelerinde kullanılabilecek üniversite kodu 2704’dür.

Ödeme işlemlerinde bankalar tarafından herhangi bir komisyon ücreti alınmamaktadır. Ödeme işlemleri sadece yukarıda bahsi geçen yollardan birisiyle gerçekleştirilebilmekte olup bu ödeme şekillerinin birkaçı kullanılarak dönem ücretinin bölünmesi suretiyle işlem yapılamaz. Bir tanıdığınızın kredi kartı ile de ödeme işlemini gerçekleştirilebilirsiniz. Talepleri halinde öğrencilerimize faturaları gönderilebilmektedir.
Uzaktan Eğitim programlarınızın denkliği var mıdır?

Üniversitemiz tüm programlarının denkliği mevcuttur. Mezunlarımız denklik için YÖK’e herhangi bir başvuruda bulunmazlar.

Üniversiteniz Uzaktan Eğitim programlarından alacağımız diplomalar yurtdışında geçerli midir?

Üniversitemiz tüzüğünün 21. Maddesine (eski tüzük 19. Md) göre Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin diplomaları Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve seviyede öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının diplomalarına ve bunların milletlerarası geçerliliğine eşdeğerde olup sahiplerine aynı hakları sağlar.

Örgün Eğitiminiz var mıdır?

Örgün eğitimimiz Kazakistan’daki üniversitemizde mevcuttur.  TÜRTEP’teki programların tamamı uzaktan eğitim sistemiyle yapılmaktadır.

Uzaktan Eğitim Sisteminizde sınavlar nasıl yapılmaktadır?

Dönem içi ara sınavı (vize sınavı) ve diğer eğitim faaliyetleri internet tabanlı olarak “Öğretim Yönetim Sistemi” üzerinden gerçekleştirilmektedir.  Dönem sonu final ve bütünleme sınavları ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkistan’da bulunan sınav merkezlerinde yüz yüze hafta sonu yapılmaktadır. Öğrenciler,  dönem sonu sınav giriş merkezlerini tercih edebilmektedirler. Üniversitemizde gerçekleştirilen tüm sınavlar çoktan seçmeli test usulü hazırlanmaktadır. Final ve bütünleme sınav tarihleri akademik takvimde mevcuttur. Ara sınav tarihleri ise sistemden duyurulur.

Kontenjanlarınız ne kadardır?

Üniversitemiz bölümlerinin kontenjanları her kayıt döneminde web sitemizde yayınlanır.

Öğrenci kimlik kartlarının dağıtımı nasıl yapılmaktadır?

Öğrenci Kimlik kartları final/bütünleme sınavlarında kimlik dağıtım bankolarından alınabilir.

Eğitim dili nedir? Başvurularda Yabancı dil yeterlilik belgesi istiyor musunuz?

Eğitim dili Türkçe’dir.  Başvurularda yabancı dil yeterlilik belgesi istenmez. (İngiliz Dili Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans programı hariç)

Özel Öğrencilik ile ders alımı hakkında bilgi verir misiniz?

Üniversitemiz uzaktan eğitim sisteminde dönemlik olarak müfredatta açık olan derslerden üniversitemiz öğrencisi olmayan kişiler Yönetim Kurulumuzun onayı ile en fazla iki derse kadar seçim yapabilmektedirler. Lisans bölümlerinden ders alımı için adayların en az lise mezunu, yüksek lisans bölümlerinden ders alımı için ise en az lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Özel öğrencilikle ders alan kişiler öğrencilik haklarından yararlandırılmazlar. Başarılı olunan dersler için talep halinde yazılı belge verilir.

Üniversitenizde askerlik tecilleri yapılmakta mıdır?

Tüm erkek öğrencilerin askerlik tecil işlemleri Milli Savunma Bakanlığı’nın Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir.

Ön lisans ve Lisans programlarına kayıtlar nasıl yapılmaktadır?

Üniversitemiz ön lisans ve lisans bölümlerimize alımlar ÖSYM sınavları aracılığı ile yapılmaktadır. Kaydolabilmek ÖSYM sınavlarına katılarak tercihte bulunmalı ve ÖSYM kanalıyla üniversitemiz bölümlerine yerleşmelisiniz.

Bölüm Başvuru Şekli

Bilgisayar Programcılığı
Ön Lisans

 • YGS-1

Bilgisayar Mühendisliği
Lisans

 • Lisans Yerleştirme Sınavı
  • LYS (MF4 puan Türü)
 • Dikey Geçiş Sınavı
  • DGS

Endüstri Mühendisliği
Lisans

 • Lisans Yerleştirme Sınavı
  • LYS (MF4 puan Türü)
 • Dikey Geçiş Sınavı
  • DGS

Yönetim Bilişim Sistemleri
Lisans

 • Lisans Yerleştirme Sınavı
  • LYS (TM-1 puan Türü)
 • Dikey Geçiş Sınavı
  • DGS
Kaydolabilmem için ne kadar puan almam gerekir?

Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi sistem ile yapıldığından ön lisans ve lisans programlarımızın puanları her sene değişiklik gösterebilmektedir. Programların sabit bir puanı yoktur. Programlara kaydolabilmeniz için durumunuza uygun ÖSYM sınavına katılarak tercihte bulunmalı ve ÖSYM tarafından yerleştirilmelisiniz. Bölümlerin güncel puanlar için ÖSYM’nin sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ön lisans ve Lisans programlarınıza sınavsız başvuruda bulunabilir miyim?

Hayır. Ön lisans ve Lisans bölümlerimize kaydolabilmeniz için ÖSYM sınavlarına katılarak ÖSYM tarafından yerleştirilmelisiniz. Sınavsız kayıt olamazsınız.

Ön lisans ve Lisans programlarınız kaç dönemde tamamlanabilmektedir?

Üniversitemiz ön lisans bölümlerinin eğitim süresi dört dönem, lisans bölümlerinin normal eğitim süresi ise sekiz dönemdir. Uyguladığımız kredili sistemde ortak zorunlu derslerden muaf olan ve tüm derslerini döneminde alarak başarılı olan lisans öğrenciler eğitimlerini teorik olarak altı dönemde tamamlayabilmektedirler.

ÖSYM tarafından yerleştirildim. Ne yapmam gerekir?

Turtep.yesevi.edu.tr adresindeki Başvuru Formu doldurarak imzalanmalı ve başvuru formunun alt bölümünde yer alan belgeler ile birlikte “TÜRTEP Başkanlığı Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak No:30 Bahçelievler/Ankara” adresine elden veya posta yoluyla ulaştırmalıdırlar. Posta yoluyla yapılan gönderilerde gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir.

LYS sınavı ile lisans programlarınıza kimler başvuruda bulunabilir?

En az lise mezunu adaylar LYS sınavına katılarak tercihte bulunabilirler.

LYS sınavı ile lisans programlarınıza yerleşen öğrencilerin muafiyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Üniversitemizi LYS ile kazanan öğrencilerden başka bir yüksek okul veya lisans programından mezun olanların muafiyet işlemleri sadece ortak zorunlu derslerden yapılmaktadır. Başvuru evrakları ile birlikte transkript belgesi ve muafiyet dilekçesi veren öğrenciler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce, Türk Dili ve Lehçeleri derslerinden muaf olabilmektedirler. LYS ile yerleşen öğrenciler diğer müfredat derslerinden muaf olamazlar.

DGS sınavı ile lisans programlarını öğrenci alınmakta mıdır?

Evet. İlgili tarihlerde DGS kılavuzunu inceleyebilir ve duyurular için turtep.yesevi.edu.tr adresini takip edebilirsiniz.

DGS sınavı ile lisans programlarınıza hangi ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilmektedirler?

Hangi ön lisans programlarının hangi lisans programlarına başvurabileceği ÖSYM’nin sayfasında yayınlanan DGS kılavuzunda mevcuttur. İlgili listede her yıl değişiklik olabileceğinden bu kılavuzu incelemeniz uygun olacaktır.

İntibak sınıfı okuyacak mıyım? Üniversitenizi DGS sınavı ile kazanırsam kaçıncı sınıftan başlayacağım?

Hayır. İntibak sınıfı uygulaması Yüksek Öğretim Kurulunun 29.07.2011 tarihli kararı ile kaldırılmıştır. Üniversitemizde kredili sistem uygulanmaktadır. Üniversitemize DGS sınavı ile kaydolan lisans öğrencileri, eğitimlerine birinci dönemden itibaren muaf olmadıkları dersleri almak suretiyle başlamaktadırlar. Muaf olunan derslerin yerine üst dönemlerden aynı kredide ders ataması yapılmaktadır. Kredili sistemde birinci sınıftan sonra üst dönemlerden 24 krediye kadar ders seçimi yapılabilmektedir.

DGS muafiyet ilkeleri hakkında bilgi verir misiniz?

DGS sınavı ile kaydolan öğrenciler web sitemizde duyurulan başvuru süresi içerisinde ön lisans programlarından aldıkları onaylı transkript belgesini, onaylı ders içeriklerini ve muafiyet dilekçesini göndererek ön lisans programlarında başardıkları meslek dersleri için muafiyet talebinde bulunabilirler. DGS ile kaydolan öğrencilerin muafiyet talepleri Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanmaktadır. Muaf olunan derslerin yerine üst dönemlerden aynı kredide ders atanmaktadır. Muafiyet ilkelerine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz;
DGS muafiyet ilkeleri için tıklayınız.

Üniversiteniz yüksek lisans programlarına kayıt koşulları nelerdir?

http://www.turtep.edu.tr/ adresinden ilgili programa tıklayarak başvuru koşullarını görüntüleyebilirsiniz.

Üniversiteniz yüksek lisans bölümlerine nasıl başvurabilirim?

Yüksek lisans bölümleri için gerekli başvuru şartlarını sağlayan adaylar, önceden belirlenen kayıt tarihlerinde başvuruda bulunabilirler. Adaylar başvuru tarihleri arasında turtep.yesevi.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu doldurarak imzalamalı ve Başvuru Formunun alt bölümünde yer alan belgeler ile birlikte “TÜRTEP Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak No:30 Bahçelievler/Ankara” adresine elden veya posta yoluyla ulaştırmalıdırlar.

Yüksek lisans bölümlerinizin eğitim süresi nedir?

Eğitim süresi en az 2 en çok 3 dönemdir.

Yüksek lisans bölümlerinde muafiyet uygulaması nasıldır?

Üniversitemiz yüksek lisans programlarında muafiyet işlemi uygulanmamaktadır. Yüksek lisans öğrencileri müfredatlarındaki tüm derslerden sorumludurlar. Sadece daha önce TÜRTEP’de alınan, şartsız başarılmış aynı kodlu derslerden muafiyet talebinde bulunulabilir.
Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans bölümü müfredatında mevcut ön şart derslerden sadece “bilgisayar mühendisliği” alanında lisans eğitimi almış öğrenciler muaf olabilmektedirler. Diğer lisans programlarından mezun olan öğrenciler ön şart derslerinden muaf olamazlar.

Yüksek lisans bölümleriniz tezli midir?

Tüm yüksek lisans programlarımız tezsizdir. 

Üniversiteniz yüksek lisans programlarından mezun olduktan sonra doktora yapabilir miyim?

Üniversitemiz programlarının denkliği mevcut olup mezunlarımız kanunların verdiği tüm haklardan yararlanırlar. 6 Şubat 2013 tarihli 28551 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ te “ Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına….” Sahip olunması şartı getirilmiştir. 6 Şubattan sonra tezsiz yüksek lisansa kaydolan öğrenciler, mezun olduklarında doktara programına başvuru yapamayacaktır.

Üniversitenizde pedagojik formasyon eğitimi veriliyor mu?

Hayır. Yüksek lisans eğitimlerimiz pedagojik formasyon yerine geçmez.

Üniversitenize ALES puanım olmadan başvurabilir miyim?

Evet. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES şartı kaldırılmıştır.

Üniversiteniz Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans bölümünü bitirirsem yüksek mühendis ünvanı kazanabilir miyim? Kanunların verdiği haklardan "bilgisayar mühendisi" olarak yararlanabilir miyim?

Son yıllarda belirttiğiniz şekildeki ünvanlar üniversitelerce hazırlanan diplomalarda yer almamaktadır.  Kamu kurumlarına atamalarda kadrolar, lisans mezuniyetleri göz önüne alınarak açılmaktadır. Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmadan, sadece bu alanda yüksek lisans yaparak bir kamu kurumunun “bilgisayar mühendisliği” kadrosuna atanamazsınız.  Meslek odalarına kayıtlarda lisans mezuniyetleri göz önüne alınarak yapıldığından, sadece bu alanda bir yüksek lisans yapmanız size kanuni olarak imza yetkisi vermez.

Ön lisans bilgisayar programcılığı mezunuyum. Daha sonra İşletme lisans bölümünden mezun oldum. Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans bölümüne başvuruda bulunabilir miyim?

Hayır. Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programına Bilgisayar mühendisliği alanında lisans derecesine sahip adaylar ve sayısal puan türü ile alım yapan bir lisans programından mezun adaylar başvuruda bulunabilmektedirler.

Kamu kurumlarında çalışanların yüksek lisans yapması ne gibi faydalar sağlar?

Bazı kamu kurumlarında yüksek lisans yapan çalışanlara bazı tazminatlar verilebilmekte veya atamalarda bazı ek haklardan yararlandırılabilmektedir. Bağlı bulunduğunuz kurumun personel dairesinden konuyla ilgili detaylı bilgi almanız en sağlıklı yol olacaktır.

Başvuru Adımları Hakkında Bilgiler

http://turtep.edu.tr/ adresinden ilgilendiğiniz programı seçerek başvuru adımlarını görüntüleyebilirsiniz.

Başvuru için gerekli Belgeler

http://turtep.edu.tr/ adresinden ilgilendiğiniz programı seçerek başvuru için gerekli belgeleri görüntüleyebilirsiniz.

Başvurular ile ilgili önemli hususlar

Başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Başvuru evraklarını belirlenen tarihlerde eksiksiz ulaştırmak adayın sorumluluğundadır. Postada yaşanacak gecikmelerden üniversitemiz sorumlu tutulamaz.
Başvuru formuna vesikalık fotoğraf taranarak yüklenmelidir.
Başvuru formunda aktif olacak belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri başvuru esnasında verilmelidir.
Başvuruda bulunacak adayların diplomalarını mutlaka noterden onaylatması gerekmektedir. Diplomanın dışındaki diğer belgeleri kamu kurumlarında çalışan adaylarımız kurum amirlerine  onaylatabileceklerdir. Diplomalar için kamu kurum amirinin onayı kabul edilmemektedir. Kamu kurumlarında çalışan adayların kurum amirlerine onaylatacakları belgelerde onaylayan kişinin kaşesi, imzası ve kurum mührü bulunmalıdır. Özel sektörde çalışan adaylarımız evraklarını firma yetkililerine onaylatamazlar.
Başvurusunu Ankara ofisinden yapacak adayların tüm evrakları aslını görmek kaydı ile üniversitemizce de onaylanabilmektedir.
Askerlik durum belgesinin son iki ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Askerliğini yapan adaylarımız için terhis belgesinin ibrazı yeterli olup terhis belgesinin tarihi dikkate alınmaz.
Engelli öğrencilerimiz engel oranını gösterir heyet kurulu raporunun aslını veya onaylı suretini ibraz etmek zorundadır. Engelli kartının ibrazı indirim için yeterli olmayacaktır.
Yüksek lisans bölümlerimize alımlar gerekli şartları sağlayan ve belgelerini eksiksiz ulaştıran adaylar arasından başvuru sırasına göre yapılmaktadır. Gerekli evrakları eksiksiz göndermeksizin sadece başvuru formunun doldurmak adaylara kayıt konusunda herhangi bir hak sağlamaz. Bazı bölümlerin kontenjanı kısa süre içerisinde dolmaktadır. Bu nedenle Başvuru Formunu doldurduktan sonra kayıt tarihinin son günlerine doğru evraklarını gönderen adaylar, kontenjan dolduğu için kayıt yaptıramayabilir.

Üniversitemiz uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarının kontenjanları Mütevelli Heyet kararıyla belirlenmekte ve belirlenen kontenjana göre öğrenci kabul edilmektedir. Adayların, online başvurusunu yaptıktan sonra istenilen belgeleri adresimize ulaştırmasından itibaren kabul onayı verilmekte ve eğitim ücretini ödediğinde kaydı gerçekleşmektedir.