Avrasya Araştırma Enstitüsünde ''Kazakistan ve Türkiye'deki Eğitim ve Kültür Gelişmelerinin İncelenmesi'' Semineri

 

Avrasya Araştırma Enstitüsünde 26.12.2019 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Melisa Arslan ''Kazakistan ve Türkiye'deki Eğitim ve Kültür Gelişmelerinin İncelenmesi'' konulu bir seminer verdi.

Melisa Arslan, seminerinde, Kazakistan ve Türkiye’deki eğitim ve kültür faaliyetlerine dair bir inceleme ortaya koymadan önce az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin yaşadıkları kalkınma sorununun önemli bir mesele olduğunu ve bu alanda beşeri sermayenin çok önemli bir işlev gördüğünü ifade etti.

İki ülkede de mevcut eğitim sistemi ve kültürel faaliyetlerden bahseden Arslan, özellikle Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 2030 stratejisinin gerçekleşmesi amacıyla, ve uluslararası arenada saygınlık elde edecek, uluslararası tartışmalarda görüşlerini paylaşabilecek kaliteli ve bilgili uzmanların yetişmesi için eğitime ne kadar önem verdiğini dile getirdi. Bu bağlamda Nazarbayev tarafından 1993 yılında Büyük Öğrenci Projesi kapsamında Bolaşak Programının ortaya konduğunu belirtti.

Seminerin devamında Melisa Arslan her iki ülkenin milli gelirlerinden eğitime ayırdıkları payın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan nitelikli eğitimin gerçekleşmesine yönelik olarak belirlenen %4-%6 oranına ulaşamadığını açıkladı. Ayrıca Türkiye’de, Kazakistan`a kıyasla eğitimde eşitsizlik oranının daha yüksek olduğu ve okuma yazma oranının daha düşük olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Değerlendirme Raporu (SEDA) incelendiğinde de Kazakistan’ın Türkiye’nin üstünde bir puan aldığını ve her yıl düzenli şekilde gelişim gösterdiğini belirten Arslan, farklı veriler üzerinden iki ülkedeki eğitim ve kültür önceliklerini karşılaştırdı. Arslan, kalkınmanın anahtarı kabul edilen beşeri sermayenin birincil kaynağının eğitim olduğunu dile getirdi. Farklı stratejiler sonucu ortaya çıkan eğitim ve kültür faaliyetlerinin ülkelerdeki nitelikli iş gücünü belirlediğini ve bu durumun ise uzun vadeli olarak ülkelerin ekonomik gelişmişliğini, dünya üzerinde saygın olma, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedeflerine farklı şekillerde etki ettiğini belirterek sözlerini bitirdi.

Seminerin sonunda katılımcılar çeşitli sorular sorarak ve çalışma konusu ile ilgili somut öneriler getirerek konu üzerinde ayrıntılı görüş alışverişinde bulundular. 


Haber Resimleri