İbni Sina Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Milletvekilleri, Öğretim Üyeleri ve Sivil Toplum Örgütü Temsilcilerinin Avrasya Araştırma Enstitüsünü Ziyareti

15 Nisan 2016 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek İbni Sina Üniversitesi Rektör Yardımcısı PhD Zakir Hussain Ershad, Afganistan Milletvekilleri Ahmad Behzad ile Mohammad Ali Ekhlaqi, sivil toplum örgütü temsilcileri Abdul Rahman Rahmani, üniversite öğretim üyeleri Mohammad Jawad Sultani ve Muzaffar Khawari ile ikili görüşmelerde bulundu. Görüşmeden önce araştırmacı Aidana Arynbek Avrasya Araştırma Enstitüsü'nü tanıtan bir sunum sundu. Sunumda enstitünün Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin misyonu ve vizyonu çerçevesinde faaliyette bulunulduğuna, bu doğrultuda genelde Balkanlardan Moğolistan’a kadar uzanan bir alanı kapsayan Avrasya bölgesinin, özelde bu bölgede yoğun olarak yaşayan Türk Dili konuşan Devlet ve Topluluklara ilişkin disiplinler arası özgün bilimsel araştırmalar yapmak, bu alandaki projeleri planlamak, desteklemek, bölgenin tarihî ve kültürel mirasının korunmasına, bölgesel barışın ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, stratejik önerilerle politika ve iş çevrelerine katkı sağlamak olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca enstitünün düzenlediği sempozyumlar, kongreler ve seminerler dâhil olmak üzere, günümüze kadar yapılan etkinlikler ile her hafta Avrasya bölgesindeki güncel konuların seçilerek üç dilde yayınlanan e-bültenler başta olmak üzere çeşitli yayınlar hakkında bilgiler verildi. Sunum sonrası Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek Avrasya Araştırma Enstitüsünün bilimsel araştırmalar yapmak amacına vurgu yaparak politik ve ideolojik bir yapılanma içinde olmadıklarını ifade etti. Bu çerçevede yaptıkları faaliyetlerde özellikle Kazakistan’a, Kazakistan Türkiye ilişkilerine Avrasya bölgesi ülkeler arasındaki ilişkilere faydalı olunmasına dikkat ettiklerini bildirdi.

İbni Sina Üniversitesi Rektör Yardımcısı PhD Zakir Hussain Ershad ise üniversite bünyesinde 6 fakülte ve 11 bölümün olduğunu söyleyerek, bunların faaliyetleri hakkında kısaca bilgiler sundu. Ayrıca Zakir Hussain Ershad konuşmasında üniversitenin bölgesel barışı sağlamak amacıyla bilimsel araştırmalar yaptığını ve bu anlayışa dayalı gençler zümresini eğiterek yetiştirmeye çalışıldığının altını çizdi. Milletvekilleri Ahmad Behzad ile Mohammad Ali Ekhlaqi ise gençlerin modern bilim anlayışıyla yetiştirilmesinin önemine değinerek, ülkesindeki gençlerin burslara ve araştırmacıların bilimsel çalışmalarını sürdürmeleri için maddi destek ile yardımlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Bu doğrultuda Avrasya Araştırma Enstitüsü ile İbni Sina Üniversitesi arasında ikili işbirliğinin geliştirilmesinin önemini teyit ederek, iki kurumun akademisyenleri ile uzmanlarının birbirleriyle tanışarak, bilimsel araştırma alanlarında ortak proje ve çalışmaların hazırlaması gerektiğine değindi.

Görüşme sonunda Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek, İbni Sina Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Milletvekilleri, öğretim üyeleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından enstitü ziyaretinden duyulan memnuniyet ifade edilerek, İbni Sina Üniversitesi akademisyenleri ile uzmanlarının gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla Enstitünün bilimsel faaliyetlerine katılabilecekleri dile getirildi.


Haber Resimleri