Ahmet Yesevi Üniversitesi Kış Okulu Uluslararası İletişim Haftası Başladı

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi bünyesinde düzenlenen “YESEVİ KIŞ OKULU”nda 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Uluslararası İletişim Haftası”başladı. Haftanın ilk semineri, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Peyami BATTAL’ın “Bologna Süreci” konulu takdimiyle başladı. Sayın BATTAL sunumunda Bologna Süreci’nin Tarihçesi, Bologna Süreci’nin Tanımı ve Kapsamı, Bologna Süreci’nde Üniversitelerden Beklenenler, Türk-Kazak Yükseköğretimi ile Bologna Süreci’nin Ortak Hedefleri, Bologna Eşgüdüm (BEK)’lerin Kurulması ve Görevleri, Önümüzdeki Süreç (Yapılması Gerekenler) ve Üniversitemizde Yapılması Gereken Çalışmalar” hakkında bilgi verdiler.  İkici sunum Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. KOCABIÇAK sunumunda, Sakarya Üniversitesinden örnekle Bologna Süreci’nde kurumsal işleyiş hakkında değerlendirmelerde bulundu. Son sunum Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Dr. Zerde DUYSEMBEKOVA, tarafından ERASMUS hakkında yapıldı.

Üniversitemiz Rektörü, Rektör Vekili, Rektör Yardımcıları, Akademisyen ve İdari Personeli ile öğrencilerinin katıldığı “Uluslararası İletişim Haftası”, 17.01.2023’te ikinci gününde devam edecek.


Haber Resimleri