Türk Dünyası ile Birlikte Büyüyen Türkiye Çalıştayı Gerçekleştirildi

Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğinde düzenlenen "Türk Dünyası ile Birlikte Büyüyen Türkiye Çalıştayı", Aksakallar Konseyi Başkanı Sn. Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Çalıştayın Açış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Türk Dünyası Liderlerinin koyduğu vizyonu misyon edindiklerini belirterek Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından hazırlanan raporların Türk Devletleri açısından önemini vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Türk Dünyasının bir arada bulunmasının dünyaya karşı potansiyel etkilerinden ve Türk Devletleri Teşkilatının öneminden bahsetti.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Sn. Binali Yıldırım, konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinde yapılan faaliyetlerden bahsederek 12 Kasım 2021’de gerçekleştirilen İstanbul Zirvesinde ortaya konan Türk Dünyası 2040 Vizyonunun önemini vurguladı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından hazırlanan “Türk Dünyası 2040 Vizyonu Bütünleştirici Ortaklık” raporlarını tek tek tanıtarak raporların önemleri ve Türk Dünyasına sunduğu katkıları belirtti. Ortak alfabe vurgusu yapan Yıldırım, “Konsey üyelerinin ve halklarının anlaşması için kaynaşması için ortak alfabesi önemlidir. Entegrasyonun hızlı olarak sağlanması açısından, elde edilen tüm bilgilerin paylaşılması açısından ortak alfabe çok mühimdir” dedi. Türk edebiyat tarihi için önemli olan Ali Şir Nevai’den de bahseden Yıldırım, “gençlerin tarihi ve edebi şahsiyetleri bilmeleri önemli. Bu minvalde Cengiz Aytmatov’dan da bahseden Yıldırım onun Türk ve Dünya edebiyatı için önemli olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Türk Devletleri Teşkilatının gençleri bir araya getirme konusunda hassas olacağını ifade eden Yıldırım, bu konuda üniversite veya devlet bazında her yolu kullanarak genç kuşakların daha fazla kaynaşmasını sağlamamız lazım” dedi

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Sn. Binali Yıldırım’a Türkiye ve Türk Devletlerine hizmetlerinden dolayı Ahmet Yesevi Üniversitesi 30. Yıl Madalyası takdim edildi. Yıldırım teşekkür konuşmasında “2023 Sadece Türkiye Yüzyılı değil Tüm Türk Devletlerinin Yüzyılı Olacaktır” dedi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Sn. Binali Yıldırım’a, Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından projelendirilen ve 1500’den fazla akademisyenin katkısıyla 15000’den fazla maddeyi barındıran Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi takdim etti.

"Türk Dünyası ile Birlikte Büyüyen Türkiye Çalıştayı” oturum konuşmaları Prof. Dr. Fırat Purtaş’ın oturum başkanlığında tamamlandı.

Başta Aksakallar Konseyi Başkanı Sn. Binali Yıldırım olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederiz.


Haber Resimleri