Bilig Dergisi Öncülüğünde SSCI Veri Tabanına Kayıtlı Dergilerin Editörleri Çalışma Toplantısında Bir Araya Geldi

Bilig Dergisi öncülüğünde SSCI veri tabanına kayıtlı dergilerin editörleri Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığında önemli bir çalışma toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Genel Sekreter Ahmet Şevki Zengin, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı ve Belleten Yayın Kurulu Üyesi Hüseyin Murat Yücel, Bilig Dergisi Editörü Prof. Dr. Fırat Purtaş, Gazi Üniversitesi Akademik Bakış Editörü Prof. Dr. Hale Şıvgın, Insight Turkey Editörü Prof. Dr. Muhittin Ataman, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Editörü Prof. Dr. Burak Tangör, Gazi Akademik Bakış Alan Editörü Prof. Dr. Murat Önsoy, Milli Folklor Editör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuna Yıldız, Insight Turkey Editör Yardımcısı Doç. Dr. Erman Akıllı, Amme İdaresi Dergisi Editör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Murgul ve Bilig Dergisi Yayın Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında SSCI tarama durumları, dergi kalitesinin daha da artırılması, yönetim ve hakem süreçleri, bilimsel etki faktörünün arttırılması yer aldı.

Editörler, dergilerinin indexlere olan erişim durumları ve yayınlarının daha fazla bilim insanı ve araştırmacı tarafından ulaşılabilir hale getirilmesi için fikir önerileri sundular. Yapılan fikir alışverişleriyle dergilerin bilimsel açıdan daha geniş bir kitleye ulaşmasını ve bilimsel etkinin artmasını sağlamayı hedefliyor. 

Toplantıda, dergilerin kalitesinin daha da artırılması için çeşitli stratejiler ve politikalar tartışıldı. Bilimsel araştırmaların titizlikle incelenerek, yüksek kaliteli çalışmaların yayınlanmasına öncelik verilmesi hedeflendi. Dergi editörleri, seçici bir yayın politikası ve güçlü bir hakemlik sürecinin önemini vurguladılar.

Yönetim ve hakem süreçleri de toplantının önemli bir konusu oldu. Editörler, süreçlerin daha şeffaf, etkin ve hızlı olmasını sağlayacak çözümler üzerinde çalıştılar. Yazarların çalışmalarının daha adil ve objektif bir değerlendirme sürecinden geçmesini sağlamak amacıyla, hakem seçimine özen gösterilmesi ve süreçlerin adil bir şekilde yönetilmesi hedeflendi.

Toplantıya katılan Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek, yaptığı konuşmada, Bilig Dergisi ve diğer dergilerin sosyal bilimler alanındaki çalışmaları için her türlü desteği vereceklerini belirtti. Prof. Dr. Şimşek, bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve yayınlanması süreçlerine desteklerinin süreceğini vurguladı. 


Haber Resimleri