Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP 2016-2017 Güz Dönemi Oryantasyon Toplantısı yapıldı

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye Türkçesi ile Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi  (TÜRTEP) 2016-2017 Güz Dönemi Oryantasyon Toplantısı 22 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız başta olmak üzere TÜRTEP Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, TÜRTEP Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Bekir Buluç, TÜRTEP İdari Birim Çalışanları ve TÜRTEP Danışman Öğretim Üyeleri katıldı.

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’ın açılış konuşmasında, yeni TÜRTEP Danışman Öğretim Üyeleri ile çalışmaktan memnuniyetlerini dile getirerek, TÜRTEP’e katılan yeni öğretim danışmanlarının bilgi ve deneyimlerinden azami derecede yararlanmanın öncelikli hedef olarak belirlendiğini söyleyerek yeni öğretim danışmanlarının TÜRTEP’i daha ileriye götürme noktasında yapılacak çalışmalarda üniversitemizin yoluna ışık tutacağına inandığını belirtti.

2016-2017 öğretim yılında TÜRTEP’e katılan Danışman Öğretim Üyelerine, TÜRTEP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemiyle ilgili bilgiler Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Doç.Dr. Bekir Buluç ve TÜRTEP İdari Personeli tarafından verildi. Danışman Öğretim Üyelerine İnternet Tabanlı Sanal eğitim verildi. Sanal toplantı esnasında İnternet Tabanlı verilecek olan eğitimde yapılması gereken işlemler hakkında bilgi verildi, danışman öğretim elemanlarının soruları yanıtlandı.


Haber Resimleri