Doç. Dr. Sayfulla Sapanov “Avrupa Birliği: Brexit Öncesi ve Sonrası” adlı seminer verdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsünde 5 Ocak 2017 Tarihinde Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Doğu Araştırmaları Fakültesinden Doç. Dr. Sayfulla Sapanov “Avrupa Birliği: Brexit Öncesi ve Sonrası” adlı seminer verdi.

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Doğu Araştırmaları Fakültesinin Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayfulla Sapanov Avrupa Birliği’nin (AB) Brexit öncesi ve sonrası durumu adlı seminerinde ana hatlarıyla Brexit referandum kararının İngiltere, Avrupa ve küresel çaptaki etkileri, ekonomik ve siyasi yönden analizi ile birlikte bu kararın Kazakistan ve AB arasındaki ilişkilere etkileri konularına değindi. Sapanov kararın hem ekonomik hemde politik yankıları hakkında kendi analizlerini belirtti. Bunlar arasında özellikle milli kimliği öne çıkaran sağ partilerin karar sonrasında güçlenmeye başladığının altını çizdi.

AB açısından yapmış olduğu analizlerde AB entegrasyonu karşıtı grupların Brexit kararı sonrasında güçlerinin artmaya başladığını ve buna son dönemde yaşanan terör ile göç akımı gibi olayların da etki ettiğini belirtti. AB kimliği ile milli kimlik tartışmalarının referandum sonrasında arttığını ifade ederek daha da sertleştiği yönünde görüşlerini belirtti. Buna ek olarak Fransa, İtalya ve Polonya gibi ülkelerde milli kimliği öne çıkaran partilerin bu akımdan faydanalarak güç kazandıklarını sözlerine ekledi. İngiltere’nin henüz AB’den çıkmadığını vurgulamakla beraber AB’nin iç kurumlarının güçlü yapılanmaları sayesinde bu krizden fazla etkilenmediklerini belirterek Avrasya Ekonomik Birliği’nin bu krizden kendine çeşitli dersler çıkarabileceğini ifade etti.

AB’nin Kazakistan’ın önemli bir ticaret ortağı olduğunu ve taraflar arasında çeşitli anlaşmaların bulunduğunu ifade ederek Brexit kararının Kazakistan ile AB arasındaki ilişkileri de etkilemesi nedeniyle Kazakistan’ı doğrudan ilgilendirdiğini belirtti. Milii kimliği öne çıkaran söylem dalgasının Avrupa dışına yayıldığını belirten Dr Sapanov, Kazakistan’da bazı akademisyenlerin de bu söylemlere sempati duyarak Kazakistan’ın Avrasya Ekonomik Birliğin’den çıkmasını gerektiğini ifade edenlerin olduğunu, fakat kendisinin bu tür görüşlere katılmadığını, çünkü Avrasya Ekonomik Birliği’ne katılımın Kazakistan’ın ekonomisini ve kurumlarını geliştirip güçlendireceğini düşündüğünü sözlerine ekledi. Buna örnek olarak Kazakistan’ın gümrüklerde yaşanan yolsuzlukları azaltacağı tahmin edilen Ata Carnet Uluslararası gümrük anlaşmasını imzalamasını gösterdi. Kazakistan’ın kendisini izole etmek yerine diğer ülkeler ile entegrasyonu artıracak proje ve anlaşmalara açık olmasını belirterek bu tür girişimlerin Kazakistan’ın kurumlarının altyapısını güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Seminerinin sonunda Brexit kararının İngiltere ekonomisini kısa dönemde olumsuz etkilemesinin yanında uzun dönemde bu tür etkilerin azalacağı yönünde fikir beyan etti. İngiltere’nin AB’den çıkması durumunda ekonomik açıdan fazla etkilenmeyeceğini lakin işçi göçmenler konusunda ciddi sorunların oluşacağını sözlerine ekledi. ABD’de Donald Trump ile İngiltere’de Theresa May’ın yönetime gelmesi ile birlikte İngiltere ve ABD arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini belirterek konuşmasını bitirdi.

Seminerin sonunda katılımcılar, AB’nin Brexit öncesi ve sonrası durumuna ilişkin değerlendirmeler yaparak bu konuda fikir alışverişinde bulundular.


Haber Resimleri