Prof Dr. Nevzat Özkan ve Doç. Dr. Bekir Şişman, Ahmet Yesevi Üniversitesinde Türk Dili ve Kültürü ile ilgili konferans verdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı koordinasyonunda iki haftalığına ders, seminer, konferans vermek ve ilmi çalışmalarda bulunmak için Ahmet Yesevi Üniversitesi Filoloji Fakültesine gelen Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Özkan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Şişman, gerçekleştirmiş oldukları akademik çalışmalarının ardından konferans verdiler.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü tarafından organize edilen; "Türkiye ve Türk Dünyası" ve "Korkut Ata’nın Kitabı ve Türk Kültürünün Temel Kodları" adlı konferans; Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü Müdürü Dr. Serdar Dağıstan’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

8 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 16.30'da Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin Türkistan merkez yerleşkesinde bulunan Yesevi Kütüphanesi’nin birinci katındaki toplantı ve konferans salonunda yapılan program yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Prof. Dr. Nevzat Özkan, ‘Türkiye ve Türk Dünyası’ konulu konuşmasında ilk olarak Türklerin ve Türk toplulukların yerleşim yerleri, nüfusu, etnik kökenleri hakkında bilgiler verdi. Bu günkü Türkiye’nin çok kültürlü olmasının sebebini ise Türk dünyasından ve farklı etnik gruplardan aldığı göçlere bağladı.

Prof. Dr. Nevzat Özkan, Türk Dilinin tarihi hakkında da bilgiler vererek ilk etapta tek dil olan Türkçenin daha sonra farklı kültürlerin etkisi altında kalarak değişime uğradığını ve özellikle Sovyet rejimi altındaki Türk topluluklarında bu değişimin daha belirgin bir şekilde meydana geldiğini, bu sebeple de pek çok lehçenin ortaya çıktığını ifade etti.

Prof. Dr. Nevzat Özkan son olarak Türk dünyasında, tek dil birliği,  kültür ve sanat birliği oluşturulmasını temenni ederek, 33 Türk akraba topluluğunu bir arada toplayan Ahmet Yesevi Üniversitesinin bu anlamda atılmış ilk adım olduğunu, bu tür üniversitelerin tüm Türk Cumhuriyetlerinde de açılmasıyla söz konusu birliğin oluşacağına inandığını ifade etti.

Daha sonra kürsüye çıkan, Korkut Ata’nın Kitabı ve ‘Türk Kültürünün Temel Kodları’ adlı konunun konuşmacısı Doç. Dr. Bekir Şişman, Dede Korkut ve hikâyeleri hakkında bilgiler sundu. Doç. Dr. Bekir Şişman, Dede Korkut’un kimliği, yaşadığı yeri ve zamanı hakkında bilgiler vererek Dede Korkut hikâyelerinden örneklerle günümüzdeki kültür ve medeniyetin hikâyelerde geçen olaylarla benzerliğini kaydetti.

Doç. Dr. Bekir Şişman, sonuç olarak kültürü oluşturan unsurların dil ve din olduğunu, bir milletin  kültürünün devam etmesinin ise ancak  kültürel kodlarla yani milli benlikleriyle, gelenekleriyle, görenekleriyle mümkün olduğunu belirterek, Türklerin kültürüne, milli değerlerine bağlılığının onları her daim ayakta tuttuğunu ifade etti.

Konferansın sonunda, Türkoloji Enstitü Müdürü Dr. Serdar Dağıstan, konuşmacılara ve dinleyicilere teşekkürlerini ileterek konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti.


Haber Resimleri