Ahmet Yesevi Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü kuruluşunun 20. Yılı Sempozyumu

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde Arkeoloji Araştırmaları Merkezinin 20. yılı münasebetiyle “Türkistan Bölgesindeki Arkeolojik Eserlerin Sürekliliği” adında uluslararası sempozyum düzenlendi. 

Çok sayıda ülke ve üniversiteden gelen ve Sırıderya, Amuderya, Maveraünnehir havzalarında ve Hazar denizi bölgesinde kazı ve araştırmalarını yoğunlaştıran araştırmacıların katıldığı sempozyumun açılış konuşmasında üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, "Arkeoloji'nin insanlık tarihinin bilinmesi için en önemli bilim dallarından biri olduğunu, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye, İsrail gibi gelişmiş ülkelerde en önde gelen kurumların başında Arkeoloji ve Müzelerin geldiğini" söyledi. Prof. Dr. Mehmet Kutalmış konuşmasının devamında, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara ve İstanbul üniversitelerinde açtığı bilim dallarının başında Arkeoloji, Sümeroloji ve Hititoloji'nin geldiğini, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Arkeoloji Araştırma Merkezi'nin önemli bir yeri olduğunu, bu merkez uzmanlarının bölgede yaptıkları kazı çalışmalarında İskitler, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Selçuklular ve Kazak hanlıklarına ait çok sayıda altın, gümüş, bakır, tunç ve sair eserler bulup üniversitemiz müzesinde sergilediklerini, dört Kazak öğrencinin Türkiye bursu ile Ankara ve Gazi Üniversitelerinde doktora yaparak üniversitemize döndüklerini" ifade ederek, sempozyumu düzenleyen Prof. Dr. Köpjasar Jetibaev ve arkadaşlarla teşekkür etti.

Prof. Dr. Jetibaev'in yönettiği oturumlarda şu bildiriler sunuldu ve basılmış bildiriler kitabı katılımcılara takdim edildi; sunulan ve basılan bildirilerin bazıları şunlar: Prof. Dr. Madiyar Eleuov, "Türkistan Bölgesindeki Arkeolojik Eserlerin Kayıt Altına Alınması”; Prof. Dr. Caken Taymagambetov, "Kazak – Rus Arkeoloji Ekspedisyonunun Ahmet Yesevi Üniversitesi Arkeoloji Araştırma Merkezinin Kuruluşundaki Yeri ve Önemi”; Prof. Dr. Sayden Coldasbaev, “Sıganak – Eski Ulu Jüz Üysün Halkının Doğuya Açılan Kapısı”; Anton Anoykin, "Dağıstan’daki Şor – Dore İstasyonunda Erken Paleolitik Çağın Sonunda Görülen Taş Endüstrisi”; Nurtaza Aldabergenov, "Hoca Ahmet Yesevi Civarındaki Arkeolojik Eserlerin Araştırma Tarihçesi”; Prof. Dr. Muhtar Koja, "Otırar Civarındaki Şehir Kültürünün Gelişim Dinamiği”; Prof. Dr. Köpjasar Jetibaev, "Orta Çağ Sıganak Şehri”; Ömer Şarip Kdırniyazov, "Antik Horezm Uygarlığının Karakteristik Özellikleri”; Azilhan Tajekeev, "Aşağı Sırderya bölgesindeki Oğuz şehirleri üzerindeki bası problemler"; Nurlan Tanatarov, "VІІІ. Yüzyıldaki İpek Yolu üzerindeki Otrar ve Türkistan şehirleri".


Haber Resimleri