Prof. Dr. Anuar Galiyev “Göçebeler Hakkında Basmakalıplar” konulu seminer verdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsünde 20 Nisan 2017 tarihinde Ablay Han Kazak Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anuar Galiyev “Göçebeler Hakkında Basmakalıplar” konulu seminer verdi.

Prof. Dr. Anuar Galiyev göçebeler hakkında basmakalıplar isimli seminerinde ana hatlarıyla göçebelerin göç güzergâhları, göçebeler hakkında negatif basmakalıp bazı önyargıların oluşumu ve çeşitli milletlerin göçebeler hakkındaki fikirleri konularında detaylı bilgiler sundu. Kazakların mevsim durumuna göre Kış aylarını Güney Kazakistan’da geçirdikten sonra ilkbahar ile Kuzeye doğru göç ederek yaz aylarını bu bölgede geçirdiklerini ve sonbaharın gelişi ile tekrardan Güneye yöneldiklerini belirtti.

Basmakalıp düşünceleri iç ve dış olarak ikiye bölünebileceğini dile getirdi. İç basmakalıp düşüncelere halkın kendi geleneği olarak kabul ettiği bazı fikirlerin girebileceğini, dış basmakalıplara ise yabancı halkların göçebeler hakkındaki kalıplaşmış fikirlerinden oluştuğunu belirtti. Göçebeler hakkında bazı basmakalıp görüşlerin çeşitli yazarlar ve tarihçilerin eserlerinde göçebeleri yanlış tanıtmaları nedeniyle ortaya çıktığını sözlerine ekledi. Ayrıca, göçebeler hakkında ortaya çıkan bazı basmakalıp düşüncelerden çeşitli örnekler sundu. Örneğin göçebelerin tembel, hazıra konan ve sadece şehirlerin zenginliklerini yağmalamayı düşünen insanlar olarak ifade edilmesi nedeniyle göçebeler hakkında olumsuz düşüncelerin oluşturulduğunu ifade etti.

Göçebelerin sadece hayvancılıkla uğraştığı yönünde de bir takım basmakalıp fikirlerin olduğunu ve Sovyetler Birliği zamanında da Kazakistan’ın geniş topraklarının çeşitli denemelerle tarıma daha elverişli hale getirmeye çalışırken tam aksine 9 milyon hektarlık alanın tamamıyla tarıma elverişsiz hale getirildiğini ifade etti. Bu konuda aslında Kazakların hem tarımcılık hem de hayvancılıkla uğraştığını lakin Kazakistan topraklarının Andronovo Kültürü zamanında azalan yeşil bitki örtüsü nedeniyle verimliliğinin azaldığını ve bu yüzden Kazakların tarımla fazla uğraşmadıkları yönünde görüşlerini bildirdi.

Bir diğer basmakalıp görüşün her hareket edenin göçebe sayılması yüzünden ortaya çıktığını belirtti. Tarihte Hun ve Moğol ordularının Batı’ya doğru yapmış oldukları seferlerinde orduların göçebeler olarak yansıtılması nedeniyle göçebelerin yağmacı ve saldırgan olarak ifade edildiğini dile getirdi. Dahası göçebelerin istikrarlı yerlerinin ve kültürlerinin olmadığı argümanlarına karşı olarak Anuar Galiyev göçebelerin 4000 senedir sistematik bir şekilde kendi topraklarında mevsim şartlarına göre sürekli göç ettiklerini belirtti. Kültür konusunda ise yerleşik medeniyet tarzı yazı ve devlet sistemine uymadığı için göçebeleri kültürsüz olarak tabir edilmesinin oldukça yanlış olduğunu çünkü göçebelerin kendilerine has kültürlerinin ve yazılarının da olduğunu dile getirdi. Konuşmasının sonunda yabancı halkların tarihte göçebeler ve kültürleri hakkında edindikleri birçok yanlış bilgi nedeniyle bir takım olumsuz basmakalıp fikirlere sahip olduklarını belirtmenin yanı sıra bu tür görüşlerin çeşitli akademik çalışmalarla kırılmaya çalışıldığını sözlerine ekleyerek konuşmasını bitirdi.

Seminerin sonunda katılımcılar yabancı halkların göçebeler hakkındaki görüşleri konusu hakkında görüş alışverişinde bulundular.


Haber Resimleri