BEM-BİR-SEN Yönetim Kurulu Üyeleri Avrasya Araştırma Enstitüsünü ziyareti etti.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) kurumu, Kazakistan ziyareti çerçevesinde 25 Nisan 2017 Tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesinin Almatı’da bulunan Avrasya Araştırma Enstitüsünü BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay, Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Alper, Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı ve BEM-BİR-SEN Eğitim Danışmanı Prof. Dr. Aytaç Eker ziyaret etti.

Ziyaret esnasında enstitünün faaliyetleri hakkında bir sunum yapıldıktan sonra Doç. Dr. Nevzat Şimşek enstitünün Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin misyonu ve vizyonu çerçevesinde faaliyette bulunduğunu, bu doğrultuda Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin gelişimine katkı sağlamayı ve Türk dili konuşan devlet ile topluluklarla ilgili bilimsel araştırmaları yaparak, bu alandaki çeşitli projelere destek verilmeye devam edildiğini dile getirdi. BEM-BİR-SEN Kurumu ile Avrasya Araştırma Enstitüsü arasında akademik çerçevede işbirliği alanları üzerine görüşlerini iletti.

Görüşme esnasında BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay sendikalarının kuruluşu, üyeleri, am acı ve faaliyetleri hakkında çeşitli bilgiler verdi. Bunlar arasında Uluslararası İşçi Hareketi Konfederasyonu’nu kurduklarını ve Dünya’nın çeşitli ülkelerinden birçok üyelerinin olduğunu belirtti. Sendika faaliyetleri dışında sosyal konulara önem verdiklerini ve bu konuda türlü yayınlarının olduğunu ve çeşitli üniversite ve düşünce kuruluşları ile de birlikte çalıştıklarını ifade etti. Ortak etkinlikler konusunda her iki ülkeden öğrencileri birbirlerinin kültürlerini daha iyi tanımaları açısından yaz okulu organize edilebileceğini belirtti. Buna ek olarak Kazakistan’da belediye çalışanları ile fikir ve tecrübe paylaşımı ve sendikalarla ilgili olarak Avrasya Araştırma Enstitüsü ile birlikte ortak bir bilimsel çalışma yapılabileceğini dile getirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı ortak işbirliği konusunda Avrasya Araştırma Enstitüsü ile bölgedeki sendikaların çalışma yapısı hakkında bilgi paylaşımı ve strateji ve bilgi üretme alanında işbirliği yapılabileceğini bildirdi. Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Alper BEM-BİR-SEN’in BM’de sivil toplum kuruluşu olarak sosyal ve ekonomik bölümüne kayıtlı olduklarını belirtti. Kazakistan’ı daha iyi tanımak için enstitünün strateji üretme imkânlarından yararlanılabileceğini ve strateji ve bilgi üretme alanında işbirliği yapılabileceğini bildirdi. Eğitim Danışmanı Prof. Dr. Aytaç Eker çalışma hayatı, eğitim ve belediyecilik konularında bilgi edinme konusunda işbirliği yapılabileceğini ifade etti.

Görüşme sonunda birinci eşgüdüm toplantısında Orta Asya Ülkelerinde “Çalışma Hayatı ve Sendikalar: Günümüzdeki Durum” isimli rapor hazırlanmasına ve BEM-BİR-SEN tarafından basılmasına ve sonrasında “Avrasya Ülkelerinde Çalışma Hayatı ve Sorunlar” isimli sempozyum düzenlenmesine karar verildi. İleriki dönemlerde ise araştırma uzmanı, kurum uzmanları değişimi, ortak araştırma çalışmaları ile karşılıklı makale ve yayın basımı, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, sempozyum ve akademik toplantılara katılım ve düzenleme, özellikle çalışma hayatı, belediyecilik, özel idare, yerel yönetim, eğitim, kültür ve diğer alanlarda karşılıklı proje ve araştırma, yayınlanmış akademik materyallerin ve diğer bilgilerin değişimi, özel kısa-dönem akademik ve sertifika programları gibi alanlarda işbirliği yapılması da hedeflenmektedir.


Haber Resimleri