Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Prof. Dr. Eyüp Baş ve Prof. Dr. Nuri Yavuz Ahmet Yesevi Üniversitesinde

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı koordinasyonunda TİKA destekli proje kapsamında iki haftalığına ders, seminer, konferans vermek ve ilmi çalışmalarda bulunmak için Ahmet Yesevi Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesine gelen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Baş ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nuri Yavuz gerçekleştirmiş oldukları akademik çalışmaların ardından Türkiye’ye dönüş yaptılar.

17-30 Nisan tarihleri arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi İlahiyat Bölümü hoca ve öğrencileriyle bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşan Prof. Dr. Abdullah Kahraman, İslam Hukukuna Giriş, İslam Hukuk Düşüncesi, İbadet Esasları konularında ders, seminer verdi. Prof. Dr. Abdullah Kahraman Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Türkistan Forumu III kongresinde Hoca Ahmet Yesevi divanında Şeriat, tarikat ve marifet ilişkisi konulu bildirisini sundu. Prof. Dr. Eyüp Baş ise Hz. Muhammed'in Hayatı, dinler ve İslam tarihi konularında; Prof. Dr. Nuri Yavuz Türk eğitim tarihi ve genel Türk tarihi konularında lisans, yüksek lisans dersleri verdiler.

İki haftalık akademik programını tamamlayan Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Prof. Dr. Eyüp Baş ve Prof. Dr. Nuri Yavuz yapmış oldukları çalışmalardan dolayı Ahmet Yesevi Üniversitesi rektör yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eren yapmış oldukları çalışmalarından dolayı üniversite adına teşekkür belgesi takdim etti.


Haber Resimleri