Anna Gussarova “Rusya’nın Kazakistan ve Orta Asya’daki Yumuşak Gücü” konulu seminer verdi.

11 Mayıs 2017 Tarihinde Orta Asya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (CAISS) Eş Kurucularından Anna Gussarova “Rusya’nın Kazakistan ve Orta Asya’daki Yumuşak Gücü” konulu seminer verdi.

Anna Gussarova Rusya’nın Kazakistan ve Orta Asya’daki yumuşak gücü adlı seminerinde yumuşak güç kavramı, Rusya’nın yumuşak güç anlayışı ve bu doğrultuda atılan adımlar hakkında çeşitli bilgiler sundu. Rusya’da 2008 yılında kurulan devlete bağlı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İşleri Federal Ajansı, Yurtdışında Yaşayan Yurttaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği (Rossotrudnichestvo) kurumunun Rusya’nın yumuşak güç stratejisinde kullandığı ana kurumlardan biri olduğunu ifade etti. Kurumun ana hatlarıyla uluslararası insani işbirliğini teşvik etmek ve çağdaş Rusya’yı Dünya’ya iyi bir şekilde tanıtmak olduğunu belirtti. Kurumun 79 ülkede 95 ofisinin yanı sıra 72 bilim ve kültür merkezi ve 21 ülkedeki 23 Rus elçiliği bünyesinde temsilciliği olduğunu dile getirdi. Kurumun coğrafi dağılımına bakıldığında ise ofislerinin yoğunlukla Avrupa ve çevresinde bulunduğunu ve Latin Amerika, Kuzey Amerika, Afrika ve Asya kıtasında değişik sayılarda ofislerinin olduğunu sözlerine ekledi. Orta Asya ülkeleri arasında ise Türkmenistan hariç diğer ülkelerde faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

Rossotrudnichestvo’nın 2013 yılı verilerine göre bütçesinin 2 milyar ruble olduğunu ve 2020 yılına kadar 9,5 milyara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Rusya’nın yumuşak güç kapsamında yabancı ülkelerde Rus bilim, kültür ve eğitiminin tanıtımının teşvik edilmesi, Rus dilinin yaygınlaşmasına destek olmak, yurtdışındaki yurttaşlara yardımcı olmak ve uluslararası kalkınma yardımı sağlamak gibi birçok amacının olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda Rus dili programına 2016-2020 yılları için 7,5 milyar ruble kaynak sağlanacağını belirtti. Gussarova Rusya’da eğitim konusunda vermiş olduğu bilgiler arasında 2015-2016 akademik yılında Rusya’da toplam 237,538 yabancı öğrencinin okuduğunu bunların arasında BDT ülkelerinin payının 79,2% Kazakistan’ın payının ise 29% olduğunu vurguladı. Rusya’nın 2010-2016 yılları arasında Orta Asya ülkelerine 40,4 milyon dolar insani yardım gönderdiğini ve bunun büyük bir çoğunluğunun Kırgızistan ve Tajikistan’a gönderildiğini dile getirdi.

Rusya’nın yumuşal güç endeksinde genel sıralamada 27. sırada yer alırken uluslararası ilişkilere karışmada 8. sırada, dijital teknolojilerde 11. sırada ve kültür kategorisinde ise 14. sırada yer aldığını sözlerine ekledi. Rusya’nın yumuşak güç politikalarında Orta Asya ülkelerini cepte görme yaklaşımının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği yönünde görüşlerini bildirdi. Rusya’nın yumuşak güc kavramında dil ve kültür değerlerinin politik kararlara bağlı olarak kullanılmasının Joseph Nye’in yumuşak gücün kaynakları kavramı ile zıt düştüğünü ve Nye’in dediği gibi havuç ve sopanın yumuşak güç kavramının içinde kullanılamıyacağını belirttiğini ifade etti. Konuşmasının sonunda Rusya’nın yeni yumuşak güç metotları üretmede geride kaldığını ve bu konuda Dostayevskiy gibi ünlü kişiliklerini yumuşak güç politikalarında daha fazla kullanılabileceğini belirtti.

Seminerin sonunda katılımcılar Rusya’da yumuşak güç konusu çerçevesinde çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundular.


Haber Resimleri