Araştırmacı Yazar Alper Kağan Üçer Ahmet Yesevi Üniversitesinde konferans verdi

Hoca Ahmet Yesevi üzerine araştırmalar yapan ve son kitabında Ahmet Yesevi’yi konu edinen araştırmacı yazar Alper Kağan Üçer Ahmet Yesevi Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesinde konferans verdi.

Yazar Alper Kağan Üçer  “Sur'a Üflenene Kadar: Sarı Saltuk Baba” konulu konferansında ana hatlarıyla şunları kaydetti. “Türk tarihinin ve kültürünün önde gelen simaları yüzyıllar geçse bile milletimizin gönül dünyasında yaşamaya devam ediyorlar. Bu şahsiyetlerden biri de Sarı Saltuk. Ölümünün üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen Sarı Saltuk hala Anadolu, Rumeli ve Balkan Türklerinin gönlünde ve hafızasında yaşıyor. Sarı Saltuk, Anadolu ve Rumeli’nin fethi esnasında gazalara katılan, kahramanlığı ve velayeti ile daha yaşarken efsanevi bir şahsiyet haline gelen büyük bir Anadolu eridir.

Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli’den sonra Sarı Saltuk’u Horasan erenlerinden yedi yüz kişi ile ona imdada gönderdi. Meşhur tahta kılıcını Sarı Saltuk’un beline kuşatarak nasihat verip Anadolu’ya gönderdi. Sarı Saltuk ve arkadaşları Bizans ucunda derviş ve gazilerin öncülüğünü yaptılar. Gittikleri yerlerdeki yerli ahalinin pek çoğu Sarı Saltuk ve arkadaşlarının güzel ahlakını ve örnek yaşayışını görerek Müslüman oldular. Edebiyatımızda ve inanç dünyamızda mühim yeri olan Sarı Saltuk’un türbesi bugün Baba dağında yer almaktadır”dedi.


Haber Resimleri