"Avrasya İzleme" Analitik Araştırmalar Merkezi Müdürü Alibek Tajibayev “Araştırma Faaliyetlerinde Proje Yönetimi” konulu seminer verdi.

Alibek Tajibayev araştırma faaliyetlerinde proje yönetimi konulu seminerinde ana hatlarıyla araştırma projelerinin nasıl yapılması gerektiği, bu süreçte yöneticilerin davranış ve yönetim metotları, çalışanları motive eden unsurlar gibi konularda çeşitli bilgiler sundu. Tajibayev araştırmalarda öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken hususlar arasında çalışmaların özgün olması ve araştırılan konu hakkında yeni bilgiler sunması gerektiğini aksi takdirde araştırmaların tekrarlanarak yeni sonuç vermeyen bir kısır döngü içine girebileceğini belirtti. Araştırmaların yönetimleri konusunda ise proje yöneticilerinin ve çalışma gruplarının önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Her araştırma için o alanda uzman farklı çalışma gruplarının kurulmasının projenin istenilen kalitede sonuçları verimli bir şekilde sağlamasında oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Dahası bu çalışma gruplarının oluşumunda araştırmaya değer katabilecek çalışanların dahil edilmesi ve aralarında bir liderin gruba önderlik etmesi durumunda projeden verimli sonuçlar alınabileceğini dile getirdi. Ayrıca projelerde koordinasyon ekibinin kurulmasının yöneticilerin işini kolaylaştırmanın yanı sıra sürecin denetlenmesinde ve sorunların verimli ve hızlı bir şekilde çözülmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Araştırma siparişi verenler hakkında vermiş olduğu bilgiler arasında müşterilerin genellikle çeşitli devlet kurumları ile özel sektördeki firmaların arasında yer aldığını belirtti. Yapılan bir araştırmaya göre bu kuruluşlar için hazırlanan araştırmalar incelendiğinde 60% ile ilk sırada devlet kurumları için yapılan araştırmalar olduğunu dile getirdi. Bu araştırmaların genelde yapılması zorunlu olduğu için yapılan ve istenilen sonuçlara ulaştırmayabilen çalışmalar olduğunu ve içeriğinde pek çok zor terimler ile yanlış tercümelere rastlanabildiğini ifade etti. İkinci sırada 30% ile çeşitli firmaların değişik konularda araştırmalar yaptırdıklarını ve bunların genelde güncel konulara göre değiştiğini sözlerine ekledi. Üçüncü olarak ise siparişlerin 9,5%’inin firmalar tarafından kendi organizasyonları içerisinde gerçek sorunlara değinen ve etkin çözüm önerileri sunan verimli araştırmalar olduğunu dile getirdi.

Araştırmalarda çalışanların motivasyonlarının projeler açısından oldukça önemli bir faktör olduğuna dikkat çeken Tajibayev araştırmacıları motive eden ve motivasyonlarını düşüren unsurlar hakkında çeşitli bilgiler paylaştı. Bunlar arasında maddi ve manevi nedenler, yöneticilerin çalışanlarını yönetme kabiliyetleri gibi konularda detaylı bilgiler verdi. Bunlar arasında iş güvenliği, maaş, meslektaşlar arası uyum ve saygınlık görme gibi unsurların çalışanları motive ettiğini belirtti. Lakin huzursuz iş ortamı, ağır iş yükü ve ulaşılamaz hedeflerin araştırmacıların motivasyonlarının düşmesinde etkili olduğunu dile getirdi. Projelerde yönetici kadrosunun gerekliliği ve yöneticilerin edinmesi gereken yetenekleri gibi konularda bilgilendirici fikirler paylaşarak konuşmasını bitirdi.  

Seminerin sonunda katılımcılar araştırmalarda proje yöneticilerin gerekliliği ve sipariş veren kuruluşlar konularında görüş alışverişinde bulundular.


Haber Resimleri