Türkoloji Dergisi Yayın Hayatının 15. Yılında Yeni Tasarımı ve Formatıyla Yayın Hayatına Devam Ediyor

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü tarafından geleneksel olarak 2 yılda bir düzenlenen Türkoloji Kongrelerinin 9-12 Ekim 2002 tarihli kongresinde alınan kararla çağdaş Türkoloji alanının güncel sorunlarını ele almak amacıyla “Türkoloji” dergisinin düzenli bir şekilde yayınlanması kararı alınmış, O günden itibaren Türkoloji dergisi iki ayda bir yayınlanmaya başlamıştır.

15 yıllık yayın hayatı süresince 2016 yılında 80 sayıya ulaşan dergi, 2017 yılı ilk sayısından (81. sayı) itibaren büyük değişimlerle, yeni formatı ve tasarımıyla aynı zamanda yeni yayın kurulu ve hakem kuruluyla kendini yenileyerek yayın hayatını sürdürüyor.

Çağdaş küreselleşme devrinde Türk halklarının tarihi, kültürel ve manevi değerleri daha fazla araştırılması gerekmektedir. Dolayısıyla dergide yayınlanan makalelerin konuları Türk halklarının dili ve edebiyatı, folkloru, tarihi, kültürü ve dini vb. gibi alanları kapsamaktadır. Bunun yanı sıra dergide Çağdaş Türk topluluklarının tarihi, Eski Türkçe’nin oluşması ve gelişme süreciyle ilgili incelemelere yer verilmektedir. Dergide Türkiye, ABD,  Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Çin ve Moğolistanlı Türkolog araştırmacıların makaleleri yayınlanmaktadır.   

2017 yılında yeni tasarımı ve formatıyla yayın hayatına devam eden derginin 81. sayısında Kazakistan, Başkurdistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkiye’den ünlü Türkologların makaleleri ile birlikte, 2011 yılında Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Manas Destanı Kırgızca-Türkçe Dizini eserinin yazarı Kırgızistan Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Taşbolat Sadıkov’un röportajı ve bir makalesi yer alıyor.

 Derginin bu sayısında, Orhun Kitabelerinde Sözcüklerin Türleri ve İlişkileri, Kazak Edebiyatında Hoca Ahmet Yesevi’nin Yeri, Osmanlı Türkleri ile Kazakların XIX ve XX yüzyılda ilişkileri, Kazakça ve Tatarca’daki Zamirler, Türk Halklarının kültürleri ve dansları gibi birçok güncel mesele ele alınıyor.

Türkoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, 81. sayının önsözünde; 2017 yılı Kazakistan, Türkistan, Üniversitemiz, Enstitümüz ve dergimiz için bir toparlanma, silkinme ve yükselme yılı olacağını ifade ediyor. Türkoloji Dergisinin 15. yılı münasebetiyle 2017 yılı 18-20 Ekim tarihlerinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan VII. Türkoloji Kongresi’nde “Türkoloji dergisinin 15. Yıldönümü” kutlama töreni yapılacağını da belirtiyor.