TÜRTEP Öğrenim Ücretlerine İlişkin Esas ve Usuller

TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÜRTEP)

ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN ESAS ve USULLER (ONSEKİZİNCİ BÖLÜM)*


Madde 18.1. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜRTEP) Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları, gelir ve giderleri, yönetim organları, sermaye limiti, yönetimi ve denetimiyle ilgili esaslar TÜRTEP Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

TÜRTEP’e kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücretlerinin belirlenmesi ve bu ücretlerin takip ve tahsilinin yapılması, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yapılır. Bu iş ve işlemlerin yapılması ile ilgili esas ve usuller aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Madde 18.2. TÜRTEP öğrenim ücretleri, KDV dâhil, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Ek Bilgi: Resmi Gazetede 30 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden alınan KDV’nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinden dolayı TÜRTEP öğrenim ücretleri, 2020-2021 Bahar Dönemi için KDV dâhil, aşağıdaki tabloda KDV indirimli sütündaki şekilde belirlenmiştir:

Program Düzeyi

Öğrenim Ücreti (TL)

Öğrenim Ücreti KDV İndirimli (TL)

Ön Lisans

2.160,00 (2019-2020 Güz Döneminden itibaren kayıt olanlar ve 5. ve daha sonraki dönemlere kayıt olacak öğrenciler için Bir Dönemlik Eğitim Ücreti)

2.020,00 (Bir Dönemlik KDV İndirimli Eğitim Ücreti)

Lisans

2.500,00 (2019-2020 Güz Döneminden itibaren kayıt olanlar ile bu dönemde 9. ve daha sonraki dönemlere kayıt olacak öğrenciler için Bir Dönemlik Eğitim Ücreti)

2.338,00 (Bir Dönemlik KDV İndirimli Eğitim Ücreti)

Yüksek Lisans

3.500,00 (2019-2020 Güz ve daha sonraki dönemlerde kayıt olanlar ve eğitiminin 3. döneminde (uzatma döneminde) olanlar için Bir Dönemlik Eğitim Ücreti)

3.274,00 (Bir Dönemlik KDV İndirimli Eğitim Ücreti)

 

Ödemeler her yarıyıl başında yapılır.

Öğrencinin TÜRTEP’e kabul edilen ücreti, normal öğrenim süresi uzamadığı takdirde mezuniyete kadar geçerlidir. Normal öğrenim süresi Ön Lisans için dört (4), Lisans için sekiz (8), Yüksek Lisans için iki (2) yarıyıldır.

Öğrencinin TÜRTEP’e kabul edilen öğrenim ücreti, normal öğrenim süresi uzadığı takdirde, uzayan yarıyıldan itibaren cari yarı yılın ücreti olacak şekilde değiştirilir.

Özel Öğrenci Ücreti: Özel öğrenci statüsünde kabul edilecek öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri ücret yüksek lisans derslerinin yarıyıllık öğrenim ücretinin % 10’u dur.

Öğrenim Süresinin Uzaması Hâlinde Ücretlendirme: Öğrencinin kayıt yaptırdığı yarıyılda alacağı derslerin toplam kredisi dokuz (9) ve altında ise alınacak derslerin kredisi kadar ücret ödenir. Bir kredi ücreti bir dönemlik öğrenim ücretinin % 10’u dur. Öğrencinin kayıt yaptırdığı yarıyılda alacağı derslerin toplam kredisi on (10) ve üstünde ise aktif dönem ücreti ödenir. Dönem Projesi 3 kredilik bir ders gibi ücretlendirilir.

 

Madde 18.3. Öğrenim ücretlerinde indirimler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Kayıt yaptıracak olan öğrenciler, aşağıdaki indirimlerden yalnızca birinden yararlandırılır.

a) Şehit eşi ve çocuklarına % 75,

b) Gazi, eş ve çocuklarına % 50,

c) Engelli öğrencilere % 40,

d) Diğer Türk Cumhuriyeti öğrencileri (T.C. ve K.K.T.C. vatandaşları hariç) ile Ahmet Yesevi Üniversitesinde çalışan personele ve bu personelin eş ve çocuklarına % 50,

e) 657, 926, 2547, 2802, 2914, 3332, 4857, 5302, 5393 ve 5648 sayılı yasalar ile 233, 399 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere tabi olarak çalışan devlet memuru ve devlet işçilerine % 20,

f) Ahmet Yesevi Üniversitesi mezunlarına % 30,

Madde 18.4. Ayrıca yukarıdaki durumlara bağlı olmaksızın TÜRTEP Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre Ön lisans ve Lisans öğrencilerinden Onur veya Yüksek Onur payesi kazananlar, TÜRTEP Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki indirimlerden de yararlandırılır: (öğrencinin son akademik yıla ait kayıtlı olduğu tüm derslerin ağırlıklı not ortalaması esas alınır):

a) Yüksek Onur Öğrencileri için, başarı indirimi % 30,

b) Onur Öğrencileri için, başarı indirimi % 20.

Yüksek Lisans öğrencilerinden Onur veya Yüksek Onur payesi kazananlar, indirimlerden yararlandırılmaz.

Madde 18.5. Bir öğrencide 18.3. ve 18.4. maddelerine göre oluşacak değişikliklere bağlı öğrenim ücretleri, müteakip öğrenim yarıyılından geçerli sayılarak uygulanır.

Madde 18.6. Öğrencilerin kayıtları birinci yıl dondurulmaz. Üst yıllarda TÜRTEP-YK kararı ile önlisans ve lisans programlarında en çok 2 yarıyıl kayıt dondurma işlemi yapılabilir. Her bir yarıyıl için kayıt dondurma ücreti, öğrenim ücretinin % 20’sidir. Yüksek Lisans programlarında kayıt dondurma işlemi yapılmaz.

Madde 18.7. Öğrenim ücretini ödeme şekilleri;

Nakit Ödeme Şekli

1. İnternet Bankacılığı Kullanılarak Öğrenim Ücreti Ödemesi

Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası veya Garanti Bankası internet bankacılığı kullanılmak suretiyle, Ödemeler/Üniversite Ödemeleri/Ahmet Yesevi Üniversitesi/TC Kimlik No adımları izlenerek öğrenim ücreti ödemeleri yapılabilir.

2. Şubelerden Öğrenim Ücreti Ödemesi

Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası veya Garanti Bankası'nın tüm şubelerinin gişelerinden, öğrenim ücreti ödemesi yapılacağı belirtilerek TC Kimlik No ile yapılabilir. Garanti Bankası Şubeden ödeme esnasında kurum kodu sorulursa 2704 olarak belirtilebilir.

3. ATM’lerden Öğrenim Ücreti Ödemesi

3.1. Kartsız Ödeme

Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası veya Garanti Bankasının tüm ATM’lerinden herhangi bir kart kullanmadan, Giriş / Diğer Ödemeler /Üniversite-ÖSYM Ödemeleri / Üniversite Ödemesi/ Ahmet Yesevi Üniversitesi/ TC Kimlik No adımları izlenerek öğrenim ücreti ödemeleri yapılabilir.

3.2. Kartlı Ödeme

Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası veya Garanti Bankasının tüm ATM'lerinden ilgili bankanın herhangi bir kartı kullanılarak, Ödemeler / Üniversite Ödemesi/ Ahmet Yesevi Üniversitesi/ TC Kimlik No/ hesap numarası adımları izlenerek öğrenim ücreti ödemeleri yapılabilir. Nakit ödeme şeklinde bankalar tarafından komisyon veya masraf alınmamaktadır.

Kredi Kartı ile Ödeme Şekli

1. Peşin Ödeme

Tüm banka kredi kartlarıyla, sanal pos ödeme ekranındaki menüden peşin ödeme şıkkı seçilerek tek çekimde ödeme yapabilmek mümkündür.

2. Taksitli Ödeme

World, Maximum ve Bonus özellikli kredi kartlarıyla, sanal pos ödeme ekranındaki menüden taksitli ödeme şıkkı seçilerek 4 taksit ile ödeme yapabilmek mümkündür.

Kredi Kartı ile ödeme yalnızca sistem üzerinden ödeme kısmından bağlanılacak sanal pos üzerinden yapılabilmektedir.                                       

Başvuru sahiplerinin kredi kartı çıkartmaları ve taksitlerin tamamını ödemeye yetecek kullanılabilir kart limitini sağlanması kendi sorumluluklarındadır.

İnternet bankacılığı, Banka şubeleri ve ATM ‘lerden ödemelerde taksit imkânı bulunmamaktadır. Ücretin tamamı peşin olarak ödenmelidir.

Kredi Kartı ile ödeme şeklinde bankalar tarafından komisyon veya masraf alınmamaktadır.

Madde 18.9. Öğrenciler tarafından ödenen öğrenim ücretleri, banka ekstresi ile belgelenir. Ekstrede görülen tutarın TÜRTEP-ÖYS’ye veri girişi, ilgili olduğu öğretim yarıyılının ilgili ayına yazılmak şartıyla, sistem tarafından otomatik veri alışverişi ile yapılır.

Madde 18.10. Öğrenim ücretleri, banka ekstresine istinaden MHB-MU tarafından fatura düzenlenerek gelir kaydedilir.

Madde 18.11. Öğrencinin herhangi bir sebeple yatırdığı öğrenim ücretinin iadesini yazılı başvuru ile talep etmesi hâlinde; iade işlemi, TÜRTEP-YK’nin aşağıdaki ilkelere uygun olarak alacağı karara istinaden MHB-İMİK/GS ve MHB-MİM tarafından yapılır.

a) Öğrenci Belgesi / Kabul Belgesi düzenlenen veya Askerlik Tecili yapılan öğrencinin o yarıyıl için öğrencilik hakları devam eder, yatırmış olduğu öğrenim ücreti kendisine iade edilmez.

b) a fıkrası hükmü saklı kalmak şartı ile, Akademik Takviminde belirtilen öğrenime başlama tarihinden önce başvuranlarını geri çekmek isteyenlerin yatırmış oldukları eğitim ücretinden 100.TL. kayıt masrafı kesilerek geri kalanı iade edilir.

c) a fıkrası hükmü saklı kalmak şartı ile, o yarıyılın Akademik Takviminde belirtilen öğrenime başlama tarihinden sonra başvuranların eğitim ücretleri iade edilmez.”

Madde 18.12. Öğrenci kayıtlarının kabulü ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Madde 18.13. Burada yer almayan özel durumlar TÜRTEP Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve karara bağlanır.

* Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı İş ve İşlemler Hakkında’ki Yönergenin Onsekizinci Bölümü’dür.