Uzaktan Eğitim Diplomaları Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz,

30.03.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; 29.04.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan “uzaktan eğitim programlarında düzenlenecek diplomalarda uzaktan eğitim ibaresinin yer almaması” kararının iptal edilerek uzaktan öğretim programlarında düzenlecek diplomalarda uzaktan öğretim ibaresinin yer almasına karar verilmiştir.

YÖK Başkanı Sayın M. A. Yekta SARAÇ 02.05.2017 tarihinde twitter üzerinden yaptığı açıklamada: Uzaktan öğretim programlarında düzenlecek diplomalarda “uzaktan öğretim” ibaresinin yer almasına ilişkin alınan kararın 2017-2018 tarihinden itibaren uzaktan eğitim programlarına kaydolan öğrenciler için geçerli olduğunu belirtmiştir.

Açıklama doğrultusunda mevcut öğrencilerimiz 30.03.2017 tarihinde alınan karardan etkilenmeyecektir. Karar 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kaydolan öğrenciler için geçerli olacaktır.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

TÜRTEP Başkanlığı