Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri İçin Tek Ders İlkeleri

Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri İçin Tek Ders İlkeleri


Kredi limitleri dâhilinde bulunduğu dönemde açılan dersleri aldıktan sonra, mezun olması için sadece tek bir dersi kalmış öğrenciler; kredi limitlerine ilaveten bu tek dersi,

a) Kayıt olduğu dönemde açılmış ise danışmanlı olarak,

b) Kayıt olduğu dönemde açılmamış ve uygulama gerektirmeyen bir ders ise, daha önceki dönemlerde almış olmak şartı ile danışmansız (bu durumda yarıyıl içi başarı puanı olarak dersin alınıp başarısız olunduğu son dönem puanı esas alınır) olarak,

c) Kayıt olduğu dönemde açılmamış ve uygulamalı bir ders ise, kayıt döneminde (başka bir bölümde açılmış ya da yönetim kurulu kararı ile danışmanlı olarak ayrıca açılacak bir şubeden) danışmanlı olarak (uygulamalı dersler danışmansız açılamaz),

alabilir.